HTML

0-9

* 20-a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 1928, Kongreslibro. 1928. 115 p. 2 ekz. .
* 25 jaar La erikejo, De geschiedenis van La Erikejo. 39 p.
* 41-a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago 1956, Kongresa libro + prospekto KLM (reĝa nederlanda aerkompanio). Kopenhagen : Magnus Pedersens Bogtrykkeri, 1956.. 185 p.
* 45-a Universala Kongreso de Esperanto, Bruselo 1960, Dua oficiala bulteno. 48 p.
* 45-a Universala Kongreso de Esperanto, Bruselo1960, Kongresa libro. Antwerpen : presejo Excelsior. 1960. 141 p.
* 56-a Universala Kongreso de Esperanto, Londono 1971, Kongresa libro. Rotterdam : UEA. 158 p.
* 64-a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno 1979, Rezolucioj. 28 p. 2 ekz. .
* 65-a Universala Kongreso de Esperanto, Stokholmo 1980, Rezolucioj. 1981. Rezolucioj de la (EDj). 27 p.
* 67-a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 1982, Dua oficiala bulteno. -. Antverpeno : UEA. 1982. 48 p. 2 ekz. .
* 67-a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 1982, Kongresa libro. Rotterdam ; Antwerpen : UEA. 112 p. 3 ekz. .
* 70-a Universala Kongreso de Esperanto, Aŭgsburgo 1985, Kongresa libro. 136 p. 2 ekz. .
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto, Varsovio 1987, Kongresa libro. UEA. 1987. 272 p. 3 ekz. .
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto, Varsovio 1987, Dua bulteno. UEA. 1987. 48 p.
* 73-a Universala Kongreso de Esperanto, Roterdamo 1988, Kongresa libro. UEA. 1988. 156 p. 2 ekz. .
* 73-a Universala Kongreso de Esperanto, Roterdamo 1988, Dua bulteno. UEA. 1988. 41 p.
* 74-a Universala Kongreso de Esperanto, Brajtono 1989, Kongresa libro. 137 p. 2 ekz. .
* 75-a Universala Kongreso de Esperanto, Havano 1990, Kongresa libro. 150 p. 2 ekz. .
* 76-a Universala Kongreso de Esperanto, Bergeno 1991, Kongresa libro. 157 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto, Vieno 1992, Dua bulteno. UEA. 1992. 35 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto, Vieno 1992, Kongresa libro. UEA. 1992. 132 p. 3 ekz. .
* 81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1996, Kongresa libro. UEA. 1996. 128 p. 3 ekz. .
* 83-a Universala Kongreso de Esperanto, Montpeliero 1998, Kongresa libro. 160 p. 2 ekz. .
* 84-a Universala Kongreso de Esperanto, Berlino 1999, Kongresa libro. 152 p. 2 ekz. .
* 86-a Universala Kongreso de Esperanto, Zagrebo 2001, Kongresa libro. UEA. 2001. 128 p.
* 87-a Universala Kongreso de Esperanto, Fortalezo 2002, Kongresa libro. UEA. 2002. 112 p.
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005, Kongresa libro. 144 p. 2 ekz. .
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005, Kongresa kuriero. 7 n-roj, suma paĝnombro. 28 p.
* 93-a Universala Kongreso de Esperanto, Roterdamo 2008, Kongresa libro. 128 p. 3 ekz. .
* 93-a Universala Kongreso de Esperanto, Roterdamo 2008, Dua bulteno. 34 p.
* 100 vragen over Grammatica en Onderwijs ten Dienste van Candidaten voor het Esperanto-Examen. Frits Faulhaber. Amsterdam : Libro-Servo F.L.E.. 1950. 16 p. 3 ekz. .
* 111 Fabloj. Krilov, trad. Sergej Rublov. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio. 1979. 140 p.

A

* A common Europe. Lernu.net. Lernu.net. karteto. 1 p. 2 ekz. .
* A.B.C. d'Espéranto. G. Waringhien. Paris : Union Esperantiste de France, 2.eld.. 1967. 76 p.
* Aan Esperanto de Toekomst!!. J.N.J. Smulders. Nederl. R.-Kath. Esperantisten-Bond “Nederlanda Katoliko”. 1910. 84 p.
* ABC-gramatiko de Esperanto. Christianne De Vleminck kaj Emile Van Damme. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1994. 240 p. 2 ekz. . 1,00€
* Abismoj, romano originale verkita. Jean Forge. Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako. 1923. 149 + 10 p.
* Absolutismo. Eugène Lanti. Sennacieca Asocio Tutmonda. 18 p. 1,00€
* Adresaro de Sennacieca Asocio Tutmonda 1999-2000. Sennacieca Asocio Tutmonda.
* Adresaro de SAT 2008. Sennacieca Asocio Tutmonda.
* Adresaro 2013. Sennacieca Asocio Tutmonda.
* Aelita. Alekseo Tolstoj, trad.el rusa E. Pill. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto. 1928. 194 p.
* Afero Jesuo kaj la Judoj, La. Peter J. Tomson, trad.el nederlanda Rob Moerbeek. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo . 2000. 158 p. 0 ekz. .
* Ago kaj reago. Francisci Cândido Xavier, trad.el portugala L.C. Porto Carreiro Neto. Rio de Janeiro : Federaҫao Espirita Brasileira. 1963. 233 p.
* Agrable butikumi en Antverpeno, trankvile promeni kaj praktikaj informoj pri Antverpeno. enkonduko Anne Tilmont. Antwerpen : Tilmont. 1982. 15 + 17 p.
* Akbar, Orienta romano. P.A.S. van Limburg Brouwer, trad. J.C. & J.R.G. Isbruecker, J. Ziermans. 's-Gravenhage : Inter. Cseh-instituto de Esper. 2.,korektita eld.. 1936. 215 p.
* Aktoj de la Akademio, I, 1963 - 1967. Rotterdam ; Paris, UEA ; SAT, Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto ; 9. 1967. 75 p.
* Aktoj de la Akademio, II, 1968-1974. Rotterdam ; Paris, UEA ; SAT, Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto ; 10. 1975. 79 p.
* Al la popoloj de la mondo - Resumo de la Bahaa deklaro pri la paco. Bahaa Monda Centro. sj. faldfolio. 12 p. 2 ekz. .
* Alia pasinteco, La. Rico Bulthuis, trad.el nederlanda Julia Isbrucker. 's-Gravenhagen : Internacia Esperanto Instituto. 1952. 291 p. 2 ekz. .
* Alko kaj Suna en siaj du dometoj. Verna Hills, trad.el angla Rüdiger Eicholz. Oakville : Esperanto Press. 1958. 78 + 2 p.
* Almanako Lorenz - 1983. Rio de Janeiro : Spirita eld. Socio F.V. Lorenz. 1983. 209 p.
* Almozulino de la "Pont des Arts", La, Novelo. Wilhelm Hauff, trad.el germana K. Bruggemann. Dresden : Ader, Universala Biblioteko No. 4. 1923. 144 p.
* Ama vivo en la naturo, unu ĉapitro. Wilhelm Bölsche, trad.el germana L.E. Meier. Stuttgart : Franckh’sche Verlagshandlung ; W. Keller & Co. 1906. 63 p.
* Amara pano. Jószef Darvas, trad.el hungara Ladislao Somlai. Århus : Dana Laborista Esperanto Asocio, LibroServo . 1931. 111 p. 2 ekz. .
* Amo de Tooĵuuroo kaj du aliaj teatraĵoj. Kan Kikuĉi, trad.el japana Joŝiŝi Ŝimomura. Budapest : Literatura Mondo. 1934. 88 p.
* Amo en la jaro dekmil, La, romano. El Coronel Ignotus, trad.el hispana José Fernando. Köln : Heroldo de Esperanto. 1932. 351 + 2 p. 2 ekz. .
* Amo kaj morto en Balio. Vicki Baum, trad.el germana P.H. Mooij. Rotterdam : Universala Esperanto Acocio. 1986. 420 p. 2 ekz. .
* Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la eŭropaj industriigitaj landoj. José Starck. Bruxelles : Brusela Libera Universitato. 1973. 167 p.
* Analoj de EASP, Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, 1937-1997, 60 jarojn sub steloflagrado. Gilbert R. Ledon. San-Paulo : Ledon . 1997. 72 p. 2 ekz. .
* Anekdotoj pri "novaj rusoj". preparis M. Lineckij. San-Paulo : Ledon . 2000. 48 p.
* Angelo, tirano de Padovo, akto tria. Victor Hugo, trad. Daniel Luez. Paris : UFE. 1986. 51 p.
* Angla antologio 1000-1800. William Auld ; Reto Rossetti red., trad.el angla William Auld ; John Francis ; Reto Rosseti [k.a.]. Rotterdam : Universala Esperanto Acocio. 1957. 319 p. 2 ekz. .
* Aniaro. Harry Martinson, trad. William Auld kaj Bertil Nilsson . Malmö : Eldona Societo Esperanto. 1979. 174 p.
* Anstataŭa edzino. Erica Maxwell, trad.el angla M. Sampson. Köln : Heroldo de Esperanto. 1930. 212 p.
* Antaŭ dumil jaroj, Romano de Emmanuel. Francisco Cândido Xavier, trad.el portugala L.C. Porto Carreiro Neto. Rio de Janeiro : Federaҫao Espirita Brasileira, 2.eld.. 1993. 453 p.
* Antologio de portugalaj rakontoj. kompil. Manuel de Seabra, trad. Alberto Pedro da Silva ; Adolfo Nunes [k.a]. Lisboa : Grupo de Admirantoj de Zamenhof. 1959. 215 p.
* Antverpeno festas la 100-jariĝon de la Klubo "La Verda Stelo". Antwerpen : La Verda Stelo . 2007. 24 p.
* Apprendre des langues étrangères. Edward Symoens, trad.el Esperanta Françoise Drouard. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1994. 63 p. 4 ekz. .
* Arbo de sciado, La. Pio Baroja, trad.el hispana Fernando de Diego. La Laguna : Régulo. 1973. 232 p.
* Arboj de la arbaro kaj kampo. Frank Booth. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co.. 1947. 38 p.
* Ariel. J.E. Rodó, trad.el hispana Manuel Fernández. Montevideo : Urugvaja Esperanto Societo. 1950. 157 p.
* Arkaika Esperanto : = Arcaicam Esperantom. Manuel Halvelik. Borgerhout, Normlingva Serio ; 4. 1969. 122 p. 0 ekz. .
* Arthistorio. Antono Hekler, prilaboris A. Kampiss, trad.el hungara K. Kalocsay. Budapest : Literatura Mondo. 1934. 100 + 114 p.
* Arto de memdisciplino: Psikagogio, La. Charles Baudouin. Berlin : Mosse, Esperanto-fako, Biblioteko Tutmonda ; 5-6. 1926. 95 p.
* Arto fariĝi centjara, La, maniero resti juna longtempe. Ludwig Wegener. Limburg a Lahn : Limburger Vereinsdruckerei. 1953. 59 p.
* Aŝma. trad. Laŭlum. Pekino : Fremdlingva Eldonejo. 1980. 2 + 79 p.
* Asteriks la Gaŭlo. Goscinny & Uderzo, trad. Internacia tradukrondo. Stutgart : Delta, Granda Asteriks-volumo ; 1. 1973. Originala eldono, kun aldonaj gramatiko kaj vortaro. 48 p. 2 ekz. . 50,00€
* Atta Troll - Somernokta Sonĝo. Heirich Heine, trad. Zanoni. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel. 1925. 96 p.
* Aufbau, Entwicklung, Leistungen : Deutscher Esperanto-Bond. ed. Werner Bormann. Augsburg : Deutsches Esperanto Institut. 1977. 56 p. 2 ekz. .
* Aŭli, rakonto pri knabeto. Hendrik Adamson. Budapest : Literatura Mondo. 1934. 86 p. 2 ekz. .
* Aŭstralio, lando kaj popolo. A. Delsudo kaj Lauri Laiho. Leipzig : F. Hirt & Sohn, Esperanto-fako. 1927. 93 + 2 p. 2 ekz. .
* Autour de l'Esperanto, Discussion de quelques modifications projetées. Camille Aymonier. Paris : Office Central Espérantiste. 1912. 72 p. 2 ekz. .
* Aŭtuna Foliaro, Poemaro. Julio Baghy. Oosaka : Librejo Pirato. 1970. 156 p. 3 ekz. .
* Aventuro en la Novjara Nokto. Heinrich Zschokke, trad. K. Brüggemann. Dresden : Ader. 1923. 72 p.
* Aventuroj de L.R.M. Stultulof la Xa, La. I. F.V. Dorno. Presejo “Hooger Op”. 1938. 64 p. 0 ekz. .
* Aventuroj de Pinokjo, La. Carlo Collodi, trad.el itala Jozefo Horvath. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2003. 160 p.

B

* Babel'. enkonduko Perla Martinelli kaj Giorgio Silfer. Svislando : Kooperativo de Literatura Foiro. La unua sciencfikcia filmo en Esperanto, Vidbendo. - p. 5,00€
* Bahá'u'lláh kaj la nova epoko, enkonduko al la bahaa kredo - la rimarkinda historio de la bahaa kredo askiĝinta en la oriento por plenumi la bezonojn de tumultiĝanta mondo. J. E. Esslemont. Portland, Or. : Bahaa Esperanto-Ligo. 1978. 321 p.
* Bahaa kredo, La. New York : Internacia Bahaa Komunumo, Oficejo por publika informado. s.j.. 16 p.
* Bahaismo kaj Esperanto - La rilatoj inter Bahaismo kaj Esperanto kaj la disvolviĝo de Bahaa Esperanto-Ligo - 25, Festlibro okaze de la dudekkvinjariĝo de Bahaa Esperanto-Ligo. Frankfurt : Bahaa Esperanto-Ligo. 1997. 57 p.
* Basisgegevens over de internationale taal Esperanto. Ivo Lapenna. Leuven : Esperanto 2000. 1985. 16 p.
* Batalo de l'Vivo, La. Charles Dickens. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj, tria eldono. s.j.. 128 p.
* Batalo pri la domo Heikkilä. Johannes Linnankoski. Helsingforso, Finnlando : Eldona Akcia Societo Otava, Finna Biblioteko Esperanta Nro. 1. 1919. 60 p.
* Batalu por plue firmigi la proletaran diktaturon, Por Celebri la 20-an Datrevenon de la Fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko. -. Beijing : Fremdlingva Eldonejo. 1969. 6 + 42 p.
* Baza vortlisto Kontakto, Esperanto-Nederlands. aŭtoro neindikita (M. Vanden Bempt + Alex Humet). Leuven: Esperanto 2000 vzw. 1992. 32 p.
* Begleitmaterial für Selbstunterricht. Till Dahlenburg. Berlin : Zentraler Arbeitskreis Esperanto im Kulturbund der DDR. 1983. 78 p.
* Beletro, sed ne el katedro. G. Waringhien. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, Serio "Stafeto" 4. 1987. 262 p. 2 ekz. .
* Belga Antologio, Flandra parto. redaktis H. Vermuyten. Antwerpen : Belga Esperanto Instituto. 1928. 290 p. 3 ekz. .
* Belga Antologio, Franca parto. redaktis M. Jaumotte. Antwerpen : Belga Esperanto Instituto. 1928. 290 p.
* Belga Esperanto Federacio, 48a kongreso, Loveno, 1966. Brugge : Sonorilo. 1966. 12 p.
* Beneluksa kongreso Antverpeno - 13-16 majo 2010 - Kongreslibro. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 19 p. 2 ekz. .
* Beneluksa Kongreso de Flandra Ligo Esperantista, Nederlanda Esperanto-Asocio L.E.E.N., Reĝa Belga Ligo Esperantista, kongreslibro. Antwerpen, Pentekosto 1953-a. 1953. 45 + 1 p.
* Bietje Unuakta Teatraĵo. Maurits Sabbe, trad. W. Van der Biest. Antwerpen : Belga Esperantisto. 1914. 18 p. 2 ekz. .
* Bild-libro pri bestoj. Anthony S. Douthwaite, trad. W. A. Gething . London : Associated Newspapers Limited. 1961. Granda formato.
* Bildolibro sen bildoj. Hans Christian Andersen, trad.el dana Siegfried Lederer. Wolfenbüttel : Heckners Verlag, Esperanto Universala Biblioteko 1. 1909. 5 + 35 p.
* Biopolo, Centro por soci-ekologio. Ernst Bartels, trad. G.F. Makkink. Den Haag : Internacia Esperanto-Instituto, Bijlage bij La Mevo ; 37, Libreto Esp 2. 1977. 20 + 1 p.
* Blinda rozo. Hendrik Conscience, trad.el flandra Edm. Van Melckebeke-Van Hove. Brugge : A.-J. Witteryck. 1906. 52 p. 2 ekz. .
* Bofilino, romano. Georgi Karaslavov. trad.el bulgara originalo Simeon Simeonov kaj Asen Simeonov. Sofija : eld. de Fremdlingva Literaturo. 1959. 327 p.
* Bona sinjorino, Novelo. E. Orzeszko, trad. Kabe. Berlin : Esperanto Verlag Moller & Borel. s.j.. 51 p.
* Bonhumoro. Paul Nyssens, trad.el franca la aŭtoro mem. Steenbrugge : A.-J. Witteryck. s.j.. 173 + 2 p.
* Brulanta kastelo, La. Leopold Vermeiren, trad. Ivo Durwael. Antverpen : Flandra Esperanto Ligo. 1997. 48 p.
* Bukedo de esperantistoj, . Rejna de Jong. Hago : Haga Sekcio de NEA. [1985]. 32 p. 2 ekz. .
* BUKEDO, kolekto de literaturaĵo orginalaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj. reviz. Zanoni. Horrem bei Köln : T. & H. Jung. 1923. 80 p. 2 ekz. .
* Bulgaraj rakontoj. Ivan Minĉev Vazov, trad. At. D. Atanasov. Berlin ; Dresden : Esperanto Verlag Ellersiek & Borel, Esperanta biblioteko internacia ; 13. 1923. 52 p.
* Bruselo, Belgujo. Bruxelles : Centre d’information. s.j.. 12 p. 3 ekz. .

C

* Cecilja. Felix Timmermans, trad. Lode Dores ; Pierre Anselme ; Eugeen Paesmans. Antverpen : Flandra Esperanto Ligo. 2000. 110 p. 3 ekz. . 2,00€
* Centa simio, La, nuklea milito estas malbona por via vivo. Ken Keyes Jr., trad. Joek Naber-Keller. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1984. 135 p.
* Cigana romancaro. Federico García Lorca, trad.el hispana Fernando de Diego. La Laguna : Régulo, Beletraj kajeroj ; 43. 1971. 110 p.
* Cikado ĉe formikoj, unuakta komedio. E.Labiche kaj E.Legouvé. Paris : Hachette, Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof. 1904. 47 + 8 p.
* Colomba. Prosper Mérimée, trad.el franca J. Beau. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., La "Epoko" libro-klubo ; 6. 1938. 192 p. 3 ekz. .
* Constitution of the Universal Esperanto Association. Rotterdam : Universal Esperanto Assoc., Esperanto documents ; 25. 1981. 16 p.

Ĉ

* Ĉaka milito, La, (frontbatalintoj rakontas). Kornelius K. Neufeld, trad.el germana Victor P. Epp. 32 p. 4 ekz. .
* Ĉapelilo 2.0, Manlibro por uzantoj. Pejno Simono. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo. 1997. 60 p. 2 ekz. .
* Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo. Novjorko : Unuiĝintaj Nacioj, Oficejo de Publika Informado. 1979. 34 p.
* Ĉe la piedoj de la majstro. Alcyone (J. Krishnamurti), trad. W.W. Mann. Paris : Presa Esperantista Societo. 1913. 88 p.
* Ĉe la sanktaj akvoj. J. C. Heer, trad.el germana A. Bader, P. LeBrun, J. Schmid. Bern : Svisa Esperanto-Asocio. 1947. 81 p. 2 ekz. .
* Ĉefaj vidindaĵoj de Hungario. Budapest : Esperantur. s.j.. 16 p.
* Ĉernobil. Jurij Ŝĉerbak, trad. Elena Ŝevĉenko, Aleksej Ĵuravlov.. Moskvo : Eld. Progreso. 1990. 398 p. 3 ekz. .
* Ĉielo kaj la infero, La - aŭ La justeco de dio laŭ spiritismo. Allan Kardec, trad. A. K. Afonso Costa kaj Benedicto Silva. Rio : Federação Brasileira Espírita . 1981. 420 p.
* Ĉiu – ĉiun, sep jardekojn en la Esperanto-movado, memoraĵoj de 86-jara optimisto. Teo Jung. Antwerpen ; La laguna : TK Stafeto, Movado ; 8. 1979. 400 p. 2 ekz. .
* Ĉu li venis trakosme? : romano verkita en Esperanto. Johán Valano. Antwerpen : Stafeto. 1980. 144 p.
* Ĉu ne eblus ĉi tiel? : por facilaj kontaktoj kun move handikapitoj. Maurits Wagemans, trad. Esperanto-studentoj ĉe la Universitato de Amsterdamo. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1980. 32 p.
* Ĉu ŝi mortu tra-fike?. Johán Valano. Antwerpen ; La Laguna : Stafeto. 1982. 92 p. 0 ekz. .
* Ĉu vi aŭdis tion? (ŝercoj). S. Grenkamp-Kornfeld. Venlo : Esperanto Instituto. 1950. 46 p. 0 ekz. .
* Ĉu vi kuiras ĉine?. Johán Valano. Wien : IEM - Internacia Esperanto-Muzeo, Serio originala literaturo 20. . 136 p. 0 ekz. .
* Ĉu vi parolas Esperante?, kurso por pollingvanoj . Andrzej Pettyn. Warszawa : Wiedza Powszechna. 1972. 315 p.

D

* “D-ro Dorner”. H.L. Egerrup. Aabyhøj : Dansk Esperanto Forlag, Aabyhoj, 2.eld. 1972. 210 p.
* D-ro Zamenhof, Esperanto kaj la Esperanto-movado. D-ino A.J. Middelkoop. Den Haag : Esperantocentrum Nederland, 3.eld. s.j.. 16 p.
* Das leichte Esperanto, Lehrbuch für Anfänger von einem Praktiker und einem Pädagogen. Jung und Wingen. Köln am Rhein : Verlag Heroldo de Esperanto, 2.eld.,reviziita kaj plivastigita. 1931. 96 p.
* De la dubo al la kredo. Alberto del Fante, trad. Arni Decorte ; Leotadio de Ruyver. Bierbeek : Fratoj de Karitato. 1960. Pri patro Pio. 32 p. 2 ekz. .
* Dek ses urboj de Ĉinio. Beijing : Ĉina Esperanto-Eldonejo, feniksa libraro. 1984. 176 p.
* Dekopo de Afke, La. Nynke van Hichtum, trad.el nederlanda Tine Brinkman. Leeuwarden : Frisa Esperantista Rondo. 1974. 92 p.
* Dekdu piedetoj. Marjorie Boulton. Saarbrücken : Iltis eld. 1979. 34 p. 2 ekz. .
* Dekdu poetoj. K. Kalocsay, red.. Budapest : Literatura Mondo. 1934. 127 p. 2 ekz. .
* Deklingva manlibro pri Politiko. Stefan Maul. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1994. e-o, angla, ĉina, franca, germana, hisp., jap., nederlanda, portugala, rusa. 459 p. 0 ekz. .
* Derviŝo kaj la morto, La. Meŝa Selimovic, trad.el serbo-kroata Roger Imbert. Sarajevo : ELBIH. 1990. 309 p.
* Devo de Reĝo, unuakta tezo. Nestor De Tière, esperantigita A. Van der Biest-Andelhof. Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo serio ; 5. 1912. 10 p.
* Diablet en la botel’. Robert Louis Stevenson. ?. 48 p.
* Dialogoj kaj Komedietoj, por kursoj kaj grupaj kunvenoj, dua kolekto. Einar Dahl. Stockholm : Societo Esperantista ; Förlagsföreningen Esperanto. 1933. 31 p.
* Dicionário Esperanto português. compil. por Ismael Gomes Braga. Rio de Janeiro : Federação Espírita Brasileira, 4.eld. 1982. 159 p.
* Dictionnaire Complet Esperanto-Francais. E. Grosjean-Maupin. Paris : Esperantista Centra Librejo, 3.éd.,reveu et corr., Kolekto de la Revuo. 1924. 242 p.
* Didaktikaj lingvaj ludoj. Aleksandr Fjodorov. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio. 1985. 92 p.
* Die gefahrliche Sprache. Ulrich Lins. Bleicher Verlach. 1988. 326 p. 0 ekz. .
* Dirdri kaj la Filoj de Usnaĥ. Adriaan Roland Holst, trad. Christian Declerck. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo. 1988. 52 p. 2 ekz. .
* Dolĉe-amare. Emile van Damme. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo. 1990. poemaro. 85 p.
* Doña Bárbara. Romulo Gallegos, trad.el hispana Fernando de Diego. Caracas : Venezuela Esperanto-Asocio. 1975. 264 p.
* Donace al vi. Phil Bosmans. Antwerpen : Movado sen nomo. 2000. 73 p. 3 ekz. .
* Dr. Szilágyi's kurs i Esperanto. Ferenc Szilágyi. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto. 1935. 96 p.
* Du Amatinoj, La, La Kapricoj de Mariano. Alfred de Musset, trad. Jan van Schoor. Antwerpen : La Verda Velo, (neind.). 1929. 110 p.
* Du malsanoj en Esperanto : Kia-ismo, tiom-kiom-ismo : Pri la uzado de kelkaj korelativoj en Esperanto. H.A. de Hoog. Hällabrotet : Carlén . 1954. 140 p. 2 ekz. .
* Du Noveloj . Arkadij Gajdar, trad.el rusa V.Samodaj ; E.Ostroĵnikova. Moskva : Internacia Ligoj de Sovetaj Esperantistoj. 1968. 94 p.

E

* Ebura Kombilo, La : Noveloj pri Sud-Vjetnamio. diversaj aŭtoroj. Sud-Vjetnamio : Liberigo-Eldonejo. 1967. 462 p.
* Edel Quinn - en la servo de la legio. Frank Duff, esperantigis Frato Leotado De Ruyver. Bierbeek : Fratoj de l’Karitato. 1961. 38 p. 2 ekz. .
* Een verwaarloosde kant van de eenwording van Europa, een kompilatie van meningen en feiten over taalproblemen in Europa. red. A. J. Bout. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1983. 40 p.
* Eigen Taal als Esperanto, een logische ontwikkeling van eigen taal in ordening en eenheid van internacionale taal. J. H. Roosdorp, N.V. Deventer : Eldonis E.Kluwer. s.j.. 154 + 24 p. 0 ekz. .
* Eigennamen in Esperanto. G. J. Degenkamp. Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten. 1936. 40 p. 4 ekz. .
* Ekofuturo, nuntempa ekologio kaj teoriaj problemoj. Ĥristo Marinov, kunmetinto. Sofija : Bulgara Esperantista asocio, Ekologia sekcio. 1984. 420 p.
* Ekspedicio Kon-tiki. Thor Heyerdahl trad.el norvega Carsten Brynildsen. Stockholm : Eldona Societo Esperanto. 1951. 208 + 2 p. 2 ekz. .
* Ekzercaro, 2a nivelo. Julián Hernández Angulo. Kuba Esperanto-Asocio. s.j.. 63 p.
* Ekzilo kaj azilo, poemkolekto originale verkita en Esperanto. EMBA (Emeriko Baranyai). La Laguna : Régulo, Stafeto : Belaj Kajeroj ; 15. 1962. 164 p.
* El Ĉina Poezio. S.J.Zee esperantigis. Beijing : El Popola Ĉinio. 1980. 126 p.
* El diversaj lingvoj, Esperanto leer-leesboek. A.G.J. van Straaten. Nijmegen : Centrale Esperanto Propaganda Commissie, 2.eld. s.j.. 178 p. 0 ekz. .
* El la "Camera Obscura". Hildebrand, trad.el holanda H.C.Mees. Leipzig : Hirt, Internacia mondliteraturo ; 5. 1923. 63 p. 3 ekz. .
* El la "Verda Biblio". I. Lejzerowicz. Budapest : Literatura Mondo. 1935. 104 p.
* El la mitologio de antikvaj popoloj. K. Brüggemann. Dresden : Fr. Ader, Universala Biblioteko ; 5. 1923. 80 p.
* El orienta florbedo, pri la ora jubileo de esperantisteco 1906-1956. Kenĵi Ossaka. Kozozi : Amo-akademio. 1956. 5 + 104 p.
* El sisma zono. Mikaelo Giŝpling. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1994. 109 p.
* El verva vivo ĵurnalista. Stefan Maul. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2005. 272 p.
* Elektitaj noveloj. Lode Baekelmans, trad. Jan van Schoor. Kortrijk : Flandra Esperanto Instituto. 1931. 83 p. 2 ekz. .
* Elektitaj paroladoj kaj prelegoj, suplemento al Retoriko. Ivo Lapenna. Rotterdam : Lapenna. 1966. 152 p.
* Elektitaj poemoj. To Huu, elvjetnamigis Dao Anh Kha. Hanoi : Fremdlingva eld.. 1964. 230 p.
* Elektitaj poemoj. Heinrich Heine, trad. Friedrich Pillath. Berlin : Ellersiek, 2.eld, Nova Esperanto Bibliotheko ; 6. 1920. 48 p.
* Elektitaj rakontoj. Elin Pelin, trad Simeon Hesapĉiev. Sofija : Bulgara Esperantista Kooperativo. 1948. 96 p.
* Elementaire esperanto cursus. Arnhem : Arnhemse koerier. 1963. 62 p.
* Elementoj de homa fiziologio en rilato kun edukado. Pol Denoël. Liége : Someraj Universitataj Kursoj. 1981. 30 p. 2 ekz. .
* En frua majmateno, Kelkaj perloj el la mezepoka nederlanda literaturo tradukitaj. Wouter Pilger . Amsterdam : Vulpo. 1968. 16 p. 1,00€
* En ombro kaj en lumo, novelo mediume skribita de la spirito de Victor Hugo. Zilda Gama, esperantigis L.C.Porto Carreiro Neto. Rio de Janeiro : Federação Espírita Brasileira. 1957. 275 + 4 p.
* En pli granda mondo. Francisco Cândido Xavier, trad. Carlos de Almeida Wutke. Rio de Janeiro : Federação Espírita Brasileira. 1977. 215 p.
* Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana, unua parto. Eugen Wüster. Leipzig : Hirt. 1918. 136 p.
* Enciklopedio de Esperanto, I. volumo, A-Ĵ. I. Ŝirjaev <ĉefred.>, red. L. Kökény kaj V. Bleier. Budapest : Literatura Mondo, unua eldono. 1933. 271 p.
* Enkonduko en la Librosciencon de Esperanto, Bibliografia gvidilo kun komentario. Reinhard Haupenthal. Nürnberg : Ludwig Pickel. 1968. 44 p.
* Enprizonigo, krepuko de erao. César Barros Leal, trad. James Rezende Piton. Fortaleza : Rocha. 2002. 151 p. 2 ekz. .
* Esperanta Antologio - Poemoj 1887-1981. William Auld . Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio. 1984. 886 p. 5,00€
* Esperanta Bildvortaro. Rüdiger Eichholz. Bailieboro, Ontario ; Esperanto Press. 1989. 880 p.
* Esperanta Krestomatio. H.A. De Hoog ; [et al] . Nederlanda Centra Komitato Esperantista. s.j.. 119 p.
* Esperanta medicina literaturo, Titolaro de Medicinaj artikoloj en MR kaj MIR (1951-1986), Memore al la 100-jara Jubileo de Esperanto. Saburô Yamazoe . Maebasi : Yamazoe. 1987. 28 p.
* Esperantista grupo Kortrijk, Jubilea Kongreso de la Grupo "Konkordo", Kongreso de Belga Esperanto-Federacio, Markola Kongreso, Kongreslibro. Kortrijk : La Konkordo. 1977. 40 p.
* Esperantistenliefde, bijspel in één bedrijf. W. van der Biest, el la franca al la nederlanda trad. Ch. Poupeye. Steenbrugge : A.-J. Witteryck. 1926. 24 p. 2 ekz. .
* Esperanto. G. H. Bennink. Haarlem : Stam, 3. druk. 1966. 160 p.
* Esperanto!. Rik De Roover ; Leopold Vermeiren. Malle : Uitgeverij De Sikkel, Historische Verhalen 35/2. 1987. infanlibro. 31 p.
* Esperanto (baza lernolibro por bulgaroj). Asen Grigorov ; Violin Olanov. Sofija ; scienco kaj arto. 1978. 187 p.
* Esperanto, een Europese of een Aziatische taal?. Claude Piron, trad.el Esperanta Paul Peeraerts. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond. 1979. 34 p. 3 ekz. .
* Esperanto, Europese of Aziatische taal?. Claude Piron, trad.el Esperanta Paul Peeraerts. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond. 1996. 34 p.
* Esperanto 100 jaar. G.F. Makkink. Stichting IVIO. 1986. 60 p. 0 ekz. .
* Esperanto 60-jara, skizo pri la evoluo de la lingvo literatura. G.J. Degenkamp. Amsterdam : Libroservo F.L.E.. 1947. 58 p. 2 ekz. .
* Esperanto and the international year of disabled persons. Amsterdam : Universala Esperanto Asocio, Esperanto Documents ; 30A. 1983. 8 p. 2 ekz. .
* Esperanto de poche. Laroque Timbaut : La Juna Penso, Suplemento ; 127A. 1978. 71 p. 3 ekz. .
* Esperanto de tweede taal voor iedereen. Den Haag : Esperanto-Centrum Nederland. 1986. 36 p. 2 ekz. .
* Esperanto de weg naar internationaal begrijpen. Den Haag : Internationaal Esperanto Instituut. 24 p. 4 ekz. .
* Esperanto eenvoudig leerboekje voor schoolgebruik 1. H.J. Bulthuis. 's-Gravenhagen : Ykema’s Joh.. 1931. 112 p.
* Esperanto en Antverpeno - 1907-2007. 2007. Plena historio de la klubo. 247 p. 2 ekz. .
* Esperanto en lingvolaboratorio. Hermann Behrmann. 70 p.
* Esperanto et Croix-Rouge. Lieutenant Bayol. Paris : Librairie Hachette et Cié. 1906. 167 p.
* Espéranto et l'Association universelle d'espéranto (L'). UEA, Esperanto-dokumento 7F. 1981. 8 p. 2 ekz. .
* Esperanto grammatica met oefeningen. Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries. Bussum : Uitgeverij Coutinho. 1999. + DVD. 448 p.
* Esperanto in 20 lessen. Hans Bakker. 122 + 16 p. 3 ekz. .
* Esperanto in een doosje: Sleutel. Hans Bakker. H. Meulenhoff. 24 p.
* Esperanto in een notedop (zakwoordenboekje). Truus Degenkamp.. Nederlanda katoliko. 86 p. 3 ekz. .
* Esperanto in rubrieken. W.H.W. van Liempt. Stichting Esperanto bij het onderwijs 1979. 147 p.
* Esperanto in tien lessen, Het. A-J. Witteryck. 2a eld. 72 p.
* Esperanto in Vlaanderen. Edward Symoens (red.). Vlaamse Esperantobond. 1980. 16 p. 3 ekz. .
* Esperanto internacia lingvo (zakwoordenboekje). A. de Wit. FEN 1981. 94 p.
* Esperanto je vraagt maar. Claude Piron. FEL. 1999. 24 p. 2 ekz. .
* Esperanto je vraagt maar. Claude Piron. FEL. 1985. 24 p.
* Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj (Esperanto kaj lernejo). Peter Zlatnar, red.. Ljubljana : Jugoslavia Esperanto-Federacio. 1959. 200 p.
* Esperanto Kalender 2000. 2000. 194 p.
* Esperanto kiel revelacio ; O Esperanto como revelaco. Francisco Valdomiro Lorenz. Araras : Instituto de Difusao Espirita. 1976. 159 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. Dua eldono. E-o, angle, germane . 128 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. E-o, france, nederlande . 128 p. 2 ekz. .
* Esperanto leerboekje. Schoofs. 2de uitgave. 1926. 32 p. 2 ekz. .
* Esperanto leerboekje. Schoofs. 2de uitgave. 1932. 32 p. 2 ekz. .
* Esperanto leren lezen. G.F. Makkink. 47 p.
* Esperanto literatuur in vogelvlucht, De. G.P. De Bruin. 1946. 56 p.
* Esperanto op de school? De Beslissing is aan U!. Bureau Esperanto bij het Onderwijs, De Haag. 16 p.
* Esperanto programita. Hermann Behrmann. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond. 1986. nederlandlingve, libro . 352 p. 2 ekz. .
* Esperanto programita 1. Hermann Behrmann. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond. 2, Testfassung, en la germana. 64 p.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 3a eldono. 1973. Tradukita el la germana. 56 p.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 4a eldono. 1979. Tradukita el la germana. 56 p.
* Esperanto Programita 2. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 3de verbeterde uitgave. 56 p.
* Esperanto Programita 2. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 4de verbeterde uitgave. 56 p.
* Esperanto Programita 3. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 4de verb. druk . 1982. 56 p. 2 ekz. .
* Esperanto Programita 4. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 3de verb. druk. 56 p.
* Esperanto Programita 4. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts . Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 4de verb. druk. 1982. 56 p.
* Esperanto ŝlosilo (Finna) - Esperanto AVAIN. . Helsinki . 1946. DIN A7. 36 p.
* Esperanto ŝlosilo (Flandra) - Esperanto Sleutel. . Antwerpen. 1933. DIN A7. 34 p. 3 ekz. .
* Esperanto ŝlosilo (Hispana) Clave de Esperanto. . Córdoba (Hispanujo). 1928. DIN A7. 36 p. 2 ekz. .
* Esperanto ŝlosilo (Romanĉa - Ladina) Clev da l'Esperanto. . DIN A7. 36 p. 4 ekz. .
* Esperanto snel assimileren, een snelkursus van de internationale taal Esperanto in vijf lessen. W.M.A. de Smet. Antwerpen : Uitgeverij De Nederlanden. 1982. 151 p.
* Esperanto une approche de la langue internationale. . Paris. DIN A6. 60 p. 2 ekz. .
* Esperanto vandaag 1. div. aŭtoroj. Antwerpen : La Verda Stelo. 1977. 24 p. 2 ekz. .
* Esperanto voor moderne mensen. P. Kempeneers. Leuven : Acco, 2a eld.. 1983. 116 p.
* Esperanto Woordenboek. A.G.J. Van Straaten. . Esperanto-Nederlands . 554 p.
* Esperanto-catalogus 1987. Stedelijke Openbare Bibliotheek Leuven. 1987. 31 p.
* Esperanto-examenopgaven voor diploma A en B met vertalingen. J.C. en J.R.G. Isbrücker. Den Haag : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 4a eldono. 1934. 128 p.
* Esperanto-examenopgaven, verzameld door. J.C. Isbrücker-Dirksen. Den Haag : Belga Esperanto-Instituto (presis), 2de vermeerderde druk. 1927. 64 p.
* Esperanto-gramatiko. Paul Kempeneers. Nederlandlingva, sen dato nek loko. 60 p. 2 ekz. .
* Esperanto-katalogo, 1984/85. Rotterdam : Universala Esperanto Asocio. 1984. 351 p.
* Esperanto-katalogo, 1994 - libroservo de UEA - Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. Rotterdam : Universala Esperanto Asocio. 1994. 160 p. 3 ekz. .
* Esperanto-katalogo, 2001 - libroservo de UEA - Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. Rotterdam : Universala Esperanto Asocio. 2001. 190 p.
* Esperanto-movado, La. C. Stóp-Bowitz, Ir. J.R.G. Isbrucker. Oslo : Eldonejo Esperanto. 1948. 62 p. 2 ekz. .
* Esperanto-Woordenboek. A.G.J. Van Straaten. Zutphen : Thieme, 2de druk. 1933. 134+552 p.
* Esperanto-woordenschat. H.J. Bulthuis en Dr. F.C. Dominicus. Nijgh & Van Ditmar. 1931. 114 p. 2 ekz. .
* Esperanto!. Rik De Roover & Leopold Vermeiren. De Sikkel. 1987. 32 p.
* Esperanto. Wat kan ik dáármee doen?. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1982. 20 p.
* Espéranto L’, un nouveau latin pour l’Église et pour l’humanité. Ulrich Matthias. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligio. 2005. 286 p.
* Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko. O.M. Aïvanhov. 230 p. 2 ekz. .
* Esprimo de sentoj en Esperanto. D-ro Edmond Privat. Genève : Universala Esperanto Asocio. 1931. 67 p.
* Estonta Eduko. Ad. Ferrière. 72 p.
* Estonteco de la homo. A. Brooke. . 1963. Trad.. 16 p.
* Estu radiesteza serĉisto! La perpensa ekesploremo, Kiel oni uzas la Vergeton kaj la Pendolon; Nova metofp, kuriozaj observaĵoj; ĝis nun ne vortigitaj konkludoj. Emile Christophe, trad. Pierre Delaire. Paris : Esperantista Centra Librejo, Esperanto-Oficejo, radiestezaj studoj ; I. 1938. 214 + 4 p.
* Eterneco, Navarra legendo. A. Núñez Dubús. Zaragoza : Hispana Esperanto Federacio. sd.. 12 p.
* Etosplene amuziĝi (kaj trinki) en Antverpeno, abunde manĝi en Antverpeno. Antwerpen: UEA/FEL, 1982. Anne Tilmont. 1982. 22 + 26 p.
* Eŭropa Kalendaro 1997-1998. 106 p.
* Europe's Babylon - Towards a Single European Language?. Mark Fettes. Rotterdam : UEA. 1991. Esperanto-Dokumento 41A. 16 p. 2 ekz. .
* Eŭropo ĉe la abismo, Esperanto-traduko. Francesco Nitti, iama ministrara prezidanto itala. Frankfurt am Main : Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH Abteilung Buchverlag. 1924. 179 p.
* Eŭro. Marc Vanden Bempt. FEL. 1997. 52 p.
* Evoluo de la trafiko kaj ĝia polucio, La. Prof. Ĥristo Marinov, Anná Székely. Sofio : Ffervojista kaj Ekologia Sekcioj de BEA. 1984. 186 p.
* Examen doen - Handleiding ten behoeve van candidaten voor het A- en B-examen. 93 p.

F

* Fabeloj, Andersen - Plena kolekto, dua parto. H.C. Andersen, trad. L.L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1a eldono. 1926. 154 p.
* Fabeloj, Andersen - Plena kolekto, unua parto. H.C. Andersen, trad. L.L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Parizo, 2a eldono. 1926. 152 p.
* Facetoj de Esperanto. William Auld. Britio : Brita Esperanto-Asocio. 1976. 48 + 3 p.
* Facile lerni Esperanton; Gemakkelijk Esperanto leren. G.P., de Bruin. Libroservo F.L.E. 1946. 56 p. 4 ekz. .
* Faktoj kaj fantazioj, Progresiga legolibro. Marjorie Boulton. UEA. 1984. 431 p.
* Faktoj pri Germanujo. Helmut Arntz. [Wiesbaden] : Informa Servo de la Federacia Registraro, 2a eld. 1960. 79 p.
* Faktoj pri Islando. Ólafur Hansson. Raykjavik : Bókautgáfa Menningarsjóđs. 1961. 72 p.
* Faktoj pri Nederlando. 46 p.
* Faraono, La, romano, dua volumo. B. Prus, trad.el pola trad. Kazimierz Bein (Kabe). Varsovio : Eldonejo Polonia. 1957. 358 p.
* Faraono, La, romano, tria volumo. B. Prus, trad.el pola trad. Kazimierz Bein (Kabe). Varsovio : Eldonejo Polonia. 1957. 307 p.
* Faraono, La, romano, unua volumo. B. Prus, trad.el pola trad. Kazimierz Bein (Kabe). Varsovio : Eldonejo Polonia. 1957. 296 p.
* Faulhaber wijst de weg, hoe een goed esperantist te worden. Faulhaber. 1939. 96 p.
* Febro. István Nemere. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio. 1984. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 132 p.
* Feliĉaj la simplaj. Waldo Viera. Rio de Janeiro : Federaҫao Espirita Brasileira. 1982. 115 p. 2 ekz. .
* Feliĉu, eblas. Omraam Mikhael Aivanhov. 1996. 28 p. 2 ekz. .
* Fera kalkanumo, La. Jack London, trad.el angla Georgo Saville. Leipzig : SAT. 1930. 362 p.
* Feriu kaj distriĝu en kamaradeca etoso kun TANEF. Basel : TANEF. sj. 8 p.
* Fermentario. Carlos Vaz Ferreira. 261 p.
* Financa evoluigo. Humphrey Tonkin. UEA. 1976. 64 p.
* Fine! Nun mi komprenas la radion! - Mi komprenas fine la radion!. Eŭgeno Aisberg. Budapest : Literatura Mondo. 1934. 140 p.
* Fino, La, Miaj humanecaj intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj. Folke Bernadotte. Stockholm : Eldona Societo Esperanto - Förlagsföreningen Esperanto, Stelo-libro vol. I, unua eldono (neind.). 1945. 77 + 2 p. 2 ekz. .
* Flandra kaj Nederlanda Esperanto-Bibliografio. Guido Thys. Vlaamse Esperantobond, Antwerpen. 1983. 92 p.
* Flandra Movado, La, klarigata al la partoprenantoj de la XXa Universala Esperanto Kongreso en Antwerpen (3a - 11a de Aŭgusto 1928). Flandrema Grupo Esperantista, alighinta al Het Vlaamse Front p.v.n. (La flandra fronto) (partio de Flandraj Nacionalistoj). 1928. 12 p.
* Floretoj de S. Francisko, La, MCCXXVI-MCMXXVI, klasika itala verko de la XIII jarcento. E. Pizzj, esperantigis. Venezia: -. 1926. 174 p.
* Kelkaj floroj esperantaj, serio 1, n-ro 5. A-J. Witteryck. Steenbrugge : A.-J. Witteryck. 1907. 24 p. 0 ekz. .
* Kelkaj floroj esperantaj, serio 2, n-ro 2. A-J. Witteryck. Steenbrugge : A.-J. Witteryck. 1911. 24 p. 0 ekz. .
* Fontamara. Ignacio Silone, trad. A. Anĝelo kaj J. van Scheepen. Amsterdam : Libroservo F.L.E. 1930. 187 + 2 p. 3 ekz. .
* For la batalilojn!. Bertha von Suttner, trad Armand Caumont. Dresden : Ader & Borel. 319 p.
* For la neŭtralismon!. E. Lanti. Paris : SAT. 1928. 32 p.
* Forkaptita. R.L. Stevenson, el la angla tradukis Albert Goodheir. Glasgow : eld. Kardo. 1976. 181 p.
* Formortinta Delsuno. René Vermandere, trad. Oscar van Schoor. Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo. 1910. 118 p.
* Forto de la fortaj, La. Jack London. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 117B. 1977. 28 p.
* Fotono ĉe Juĝejo, sonĝo iutage de Fizikisto. S. Tomonaga. Osaka : Esperanto Rondo en Naturscienca Fakultato de Osaka Universitato. 1953. 39 p.
* Fragmente / Fragmentoj, Memorlibro pri Hermann Tautorat. 200 p.
* Freunde in allen Erdteilen. GEJ. 2000. 24 p.
* Friponeto de Tormes, La (el Lazarillo en Tormes) en Esperanto. aŭtoro nekonata. Buenos Aires : Argentina Esperanto Instituto, Eldonoj de ~ 5. 1973. 72 p.
* Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 15a eldono. 1936. 472 p. 2 ekz. .
* Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto. L.L. Zamenhof. Paris, Amsterdam : Esperantista Centra Librejo, Libroservo F.L.E., 16a eldono. 1939. 7 + 471 p.
* Fundamentele feiten over de internationale taal Esperanto. Ivo Lapenna, red.. Amsterdam : FEN. 1965. 22 p. 4 ekz. .
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 8a eldono. 1931. 184 p.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 9a eldono . 1963. 355 p. 2 ekz. .
* Fundamento de Esperanto, Eldono flandra-holanda. L. L. Zamenhof, trad. Frans Schoofs. Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 3a korektita eldono. 1938. 112 p.
* Fundamento de Esperanto, Eldono flandra-holanda. L. L. Zamenhof, trad. Frans Schoofs. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1a eldono. 1922. 112 p.
* Funebra Parolado pri Louis de Bourbon, princo de Condé. Bossuet. Paris : Presa Esper. Societo. 1911. 69 p.
* Funktion und Kultur des Esperanto. Dr. Werner Bormann. Deutsches Esperanto-Institut. 32 p.

G

* Gaja kantaro. Baugè : Esperantista kulturdomo Kastelo Gresillon. sj. 25 p. 3 ekz. .
* Galerio de Zamenhofoj. Edvardo Wiesenfeld L.K.. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto. 1924. 60 p.
* Galileo Galilei, 1564-1642, scienca kaj morala valoroj de lia verko. Bento de Jesus Caraça. Porto : Portugala Eldona Rondo. 1948. 62 + 2 p.
* GEA 2000 - La merkatoj, Rainer Heckhausen, kaj aliaj eseoj. Deutsches Esperanto-Institut. 1995. 47 p.
* Gebonden stijl een en ander over poëzie in Esperanto. F. Faulhaber. Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten. 1937. 37 p. 3 ekz. .
* Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado. (EDj). 15 p. 2 ekz. .
* Gerda malaperis, Vortlisto-Woordenlijst. Claude Piron. Antwerpen : FEL. 1989. 44 p.
* Gerda malaperis, Vortlisto-Wortliste. Deutsche Esperanto-Jugend. 1990. 38 p.
* Gerda malaperis, la filmo (DVD). Joe Bazilio. Imagu Filmoj. 2006.
* Gösta Berling. Selma Lagerlöf, trad.el sveda Stellan Engholm. Stockholm : eld. Societo Esperanto. 1934. 552 p. 2 ekz. .
* Grafo de Montekristo, La. Alexandre Dumas. Antwerpen : FEL . 2010. 592 p. 0 ekz. .
* Gramatika ABC-Mempraktikilo. C. De Vleminck kaj E. Van Damme. Antwerpen : FEL. 1993. 144 p. 2 ekz.
* Grand Dictionnaire Espéranto-Français, nouvelle edition avec supplement. G. Waringhien. Paris : SAT-Amikaro. 1976. 383 p.
* Grand dictionnaire français espéranto. Jacques Le Puil ; Jean-Pierre Danvy. Paris : France-Espéranto. 1992. 939 p.
* Grenzeloos kommuniceren. Jorg de Mulder ; [et al]. Antwerpen, Den Haag. 1993. 20 p.
* Grete kaj Jep. Knud Hermansen, trad. Gundrun Riisberg. Abyhoj : Dansk Esperanto-Forlag. 1975. 40 p.
* Gvidilo tra la Esperanto-movado. G.P. de Bruin. Amsterdam, Paris : FLE, SAT. 1936. 75 p.
* Gvidlibro por supera ekzameno, II. Historio Literaturo, Skizo de historio kaj literaturo de Esperanto. Alfonso Pechan, red.. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio. 1966. 190 p. 2 ekz. .
* Gvidlibro pri Pekino. Ĉina Esperanto-Eldonejo . 162 p.
* Gvidlibroj tra Kortrijk, Belglando. Gerard de Brouwere. Kortrijk : Esperantista grupo. 1932. 20 p.
* Gyges kaj lia ringo, Tragedio kvinakta. Friedrich Hebbel. Leipzig : Ortsverbande der Leipziger Esperanto-Gruppen (Loka ligo de Leipzigaj Esperantistoj). 1916. 152 p.

Ĝ

H

* Hebreaj rakontoj. Ŝalom-Aleĥem Perec. Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, Internacia Mondliteraturo vol. 9. 1923. 78 p.
* Hermano kaj Doroteo. Goethe. Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Internacia Mondliteraturo vol. 1. 1922. 77+2 p. 2 ekz. .
* Herzberg - Pensu tutmonde, sed agu surloke. Peter Zilvar. ICH. 2009. 34 p. 0 ekz. .
* Hispana tragedio, La. Jef Last. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 187 p. 2 ekz. .
* Historia skizo de la Internacilingva ideo. G.P., De Bruin. FLE, Amsterdamo. 1959. 39 p.
* Historio de Esperanto. K. Bruggeman. Esperanto-Verlag Friedrich Ader, Dresden-A. 27. 1923. 160 p. 2 ekz. .
* Historio de Esperanto 1887-1912. Adam Zakrewski. Pola Esperanto-Asocio. 1979. 144 p.
* Historio de Esperanto en Belgio, Unua parto, 1893-1902. 15 p. 4 ekz. .
* Historio de Kristo. Giovanni Papini. S. Vito al Tagliamento : A. Paolet. 1931. 30 + 575 p.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1932, Naŭ skizoj. Maur. Jaumotte. Antwerpen. 1932. 32 p. 4 ekz. .
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1957. Henri Sielens. Antwerpen. 1957. 31 p. 5 ekz. .
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1957-1982. Jules Verstraeten, red.. Antwerpen : La Verda Stelo. 1982. 28 p. 4 ekz. .
* Historio de la Lingvo Esperanto, deveno kaj komenco 1887-1900. Edmond Privat. Leipzig : Hirt. 1923. 74 p.
* Historio de la Lingvo Esperanto, la movado 1900-1927. Edmond Privat. Leipzig : Hirt. 1927. 199 p. 2 ekz. .
* Historio de S.A.T., 1921-1952. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda. 1953. 152 p. 2 ekz. .
* Historio de TEJO. Norberto Saletti. UEA. 1985. EDE 21. 12 p.
* History of the World Esperanto Youth Organization. . UEA. EDE 35A. 12 p. 2 ekz. .
* Hoe kan ik het in het Esperanto zeggen. Th. Buis en F. Faulhaber. Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal, Amsterdam. 28 p. 2 ekz. .
* Homaj rasoj de la mondo, scienco kontraŭ superstiĉo, La. Rolf Nordenstreng. Stockholm : Förlagsföringen Esperanto u.p.a.. 1935. 212 p. 2 ekz. .
* Homeopatio kaj spiritismo. Lauro Thiago. 1975. 36 p. 2 ekz. .
* Homo. Eduardas Miezelaitis, trad. Petras Celiauskas. Vilnius. 1986. 96 p.
* Homo, homaro, kreanta naturo - La tri fundamentoj - Raposo. 12 p.
* Homoj en milito. Andreas Latzko, trad. Charles Minor. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1939. 190 p. 2 ekz. .
* Horloĝisto de Djen Bjen Fu, La (Elektitaj vjetnamaj noveloj de la periodo 1945 - 1964). Hanojo : Fremdlingva Eldonejo. 1971. 413 p.
* Humanitaristaj Principoj kaj La Internacio de la Intelektuloj, La. Eugen Relgis. Antverpeno : Belga Esperanto-Instituto. 1928. 47 p.
* Humuro laŭ la skota maniero. Andrzej kaj Remigiusz Pettyn. Flandra Esperanto-Ligo. 1995. 84 p.
* Hungaraj Rakontoj. Ferenc Herczeg, trad. A. Panajott. Esperanto-Verlag Berlin & Dresden 1925. Esperanta Biblioteko internacia N-o 21. 48 p. 2 ekz. .
* Hungario. 20 p. 2 ekz. .

Ĥ

I

* Idoj de Orfeo,originala romano. H.J. Bulthuis. Den Haag : la aŭtoro. 1923. 542 p.
* Impeto '89 - Soci-politika kaj beletra almanako. 236 p. 2 ekz. .
* Indaj gefiloj de la Lao-popolo. Laoso : Neo Lao Haksat eldonejo. 1966. 99 p.
* Individuismo en antikveco, Historio kaj kritiko. Han Riner, trad. Valo. 53 p.
* Infanoj de Bethlehem, La. Selma Lägerlöf. Stockholm : Eld. Soc. Esperanto. 1933. 32 p.
* Infanoj de l'atombombo, alvokaj Geknaboj de Hiroŝimo. Osada Arata. Osaka : Japana Esperanta Librokooperativo, la dua eldono. 1958. 71 p.
* Infanoj en Torento, skizo. Stellan Engholm. Budapest : Literatura Mondo. 1934. 114 p.
* Infanoj kaj patrinoj. Dorothy Canfield Fisher. Heronsgate, Rickmansworth, herts., Anglujo: The Esperanto Publishing Co. Ltd.. 1938. 175 p.
* Infanoj ne konas limojn. Sam Waagenaar. Bruno & Zoon Utrecht. 118 p. 2 ekz. .
* Inferio. H.J. Bulthuis. -: Internacia Cseh-Instituto de Esperanto. 1938. 147 + 1 p.
* Instrua amuzo (Krucenigmoj kaj humuro, 2a volumo). Stano Marček & Stano Marković. Martin. 1979. 55 p.
* Inter Blinduloj, Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj. Sr Emile Javal. Paris : Librairie Hachette et Cie, éditeurs. 1907. 14 + 130 p.
* Interkultura kompreniĝo kaj internacia kulturo, workdocument from the TEJO-seminar at the European Youth Centre in Strasbourg, 31 08 1986 - 07 09 1986. Martin Haase. -, 1986 (neind.). 1986. 48 p.
* Internacia Esperanto-kongreso Antverpeno. 1972. 32 p. 5 ekz. .
* Internacia lingvo, La, Faktoj pri Esperanto: Esperanto kiel solvo de la problemo de internacia lingvo, La Esperanto-organizaĵoj, iliaj celoj kaj laboro, U.E.A.: historio kaj laboro. D-ro Ivo Lapenna. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo : Universala Esperanto-Asocio. 1954. 192 p. 2 ekz. .
* Internacia Teatraĵetaro, originale verkitaj teatraĵoj de diverslandaj aŭtoroj. diversaj aŭtoroj. Antverpeno, Belgujo : Belga Esperanto-Instituto, koopera societo. sd.. 48 p.
* Interpopola konduto. Edmond Privat. Budapest : Literatura Mondo. 1935. 154 p. 2 ekz. .
* Islanda lingvo, enkonduko en la gramatikon. ¦rni Bödvarsson. Reykjavík : 62a Universala Kongreso de Esperanto kaj Islanda Esperanto-Asocio. 1977. 20 p.
* Iŝmael Gomes Braga. Zêus Wantuil. 41 p. 2 ekz. .
* Itinero je la nomo de Zamenhof. Wojciech Sobolewski. Bydgoszcz. 1987. 93 p. 2 ekz. .

J

* Jaĉjo Holm kaj liaj amikoj. W. G. Van de Hulst. Nijkerk (Nederlando) : G.F.;Callebach. sd.. 235 p.
* Jaĥto veturas for ... kaj veturigas la morton. Deck Dorval. Antwerpen ; : Flandra Esperanto Ligo. 1983. 191 p. 3 ekz. .
* Ĵamborea Lingvo. J.K.Hammer. Zaandam : Skolta Esperanto Ligo. 1994. 64 +3 p.
* Japanaj rakontoj. Kunmetis Ĉif Toŝio. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 1923. 70 p.
* Jarlibro 1950, Dua Parto. UEA. 1950. 48 p.
* Jarlibro 1959, Dua Parto. Universala Esperanto-Asocio. 1959. 270 p.
* Jarlibro 1962, Unua Parto. Universala Esperanto-Asocio. 1962. 488 p.
* Jarlibro 1978. UEA. 1978. 376 p.
* Jarlibro 1980. UEA. 1980. 416 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1981. UEA. 1981. 392 p.
* Jarlibro 1982. UEA. 1982. 384 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1983. UEA. 1983. 400 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1989: Gvidlibro. UEA. 1989. 128 p.
* Jarlibro 1994 (Por disvolvo de kontaktoj). Rotterdam : UEA. 1994. 303 p.
* Jarlibro 1996. UEA. 1996. 285 p.
* Jarlibro 1997: Gvidlibro. UEA. 1997. 96 p.
* Jarlibro 1998. UEA. 1998. 302 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1999. UEA. 1999. 312 p.
* Jarlibro 2000. UEA. 2000. 312 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2001. UEA. 2001. 302 p.
* Jarlibro 2002. UEA. 2002. 280 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2003. UEA. 2003. 279 p.
* Jarlibro 2004. UEA. 2004. 286 p.
* Jarlibro 2005. UEA. 2005. 378 p.
* Jarlibro 2006. UEA. 2006. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2007. UEA. 2007. 280 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 2008. UEA. 2008. 284 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2009. UEA. 2009. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2010. UEA. 2010. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2011. UEA. 2011. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2012. UEA. 2012. 286 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 2013. UEA. 2013. 278 p.
* Jarmiloj pasas, Universala historio verkita originale en Esperanto (4 libroj). Hermann Haefker. Köln : Heroldo de Esperanto, 1930/31. 1931. 499 + 1 p.
* Jen Londono!. John Lewesdon. Loughborough : Wills & Hepworth Ltd., Serio Ladybird, Serio 618. 1971. 51 p.
* Jimmie Higgins. Upton Sinclair, trad. el la angla K. Fröding. Paris : SAT. 1934. 24 p.
* Joĉjo, la amiketo de Elsa Otto. Elsa Otto. IEI. 1980. 94 p. 2 ekz. .
* Jogo de nutrado, La. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta. 1992. 134 p.
* Jordan Jovkov: Bibliografio. Jordan Jovkov. Tolbuhin ; Sofio : Esperanto Societo "Paco". 1980. 23 p.
* Joseph Rhodes kaj la fruaj tagoj de Esperanto en Anglujo. John Merchant. Anglujo : Federacio Esperantista de Yorkshire, sd. (ĉirkaŭ 1925). sd. (1925?). 144 p.
* Jozefo, drama poemo en kvar aktoj kaj epilogo, bazita sur la biblia rakonto. J. D. Applebaum. La Laguna : J. Régulo, Bel-literatura eldon-serio 10. 1957. 120 p.
* Jubileumboek 1911-1936. FLE . 160 p. 2 ekz. .
* Judas'o, Drama Monologo por Sinjoro (el la Biblia Historio). Oscar Van Schoor. Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo,N° 6. s.j.. 7 p.
* Judoj sen mono. Michael Gold. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. s.j.. 221 + 2 p.
* Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj. Peter Zlatnar, red.. Ljubljana : Slovenia Esperanto Ligo. 1953. 304 + 8 p. 2 ekz. .
* Juĝu mem, faktoj pri Ĉeĥoslovakio. Milos Lukas. Orbis, Prago. 1960. 83 + 2 p.
* Junular' kantanta, La. 56 p.
* Junularo kantas. kompil. de Germana Esperanto-Junularo . Limburg : Limburger Vereinsdruckerei. 1953. 142 p.
* Junulino el Stormyr, La. S. Lagerlöf. Stockholm. 1930. 94 p.

Ĵ

* Ĵamborea Lingvo. J.K.Hammer. Zaandam : Skolta Esperanto Ligo. 60 p.
* Ĵusnaskito, La, nekredebla historio. Ricardo Becerro de Bengoa. Purmerend : Esperanto-eldonejo J. Muusses, Muusses Esperanto biblioteko n-ro 9. 1937. 32 p.

K

* Kalevipoeg, estona popola eposo (fragmentoj). Fr. R. Kreutzwald. Tallinn : eldonejo "Eesti Raamat". 1975. 89 p.
* Kanako el Kanakam, aventuroj en la Ĝangalo de Novgvineo. Kenneth G. Linton. Rickmansworth : The Esperanto Publishing Company ltd.. 1960. 199 p.
* Kantistino, La. Vilhelmo Hauff, trad. Eugen Wüster. Berlin : Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek. 1921. 64 p.
* Kapitanfilino, La. A.S.Puŝkin. Berlin : Rudolf Mosse Esperanto-Fako, Biblioteko Tutmonda no. 15-17. 1927. 176 p.
* Kapturnoj. Higinio Garcia. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1999. 159 p.
* Kara diablino. Douglas P. Boatman. 1979. 112 p.
* Karlo, Facila Legolibro. Edmond Privat. Internacia Esperanto-Instituto, Hago. 1968. 48 p.
* Karnavalo kaj La Somnambulino, La. Karl Lebrecht Immermann. 104 p.
* Katalogo. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2007. 44 p. 2 ekz. .
* Katalogo. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2009. 48 p.
* Katalogo. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2015. 49 p.
* Katalogo de novaj eldonaĵoj, Suplemento al la katalogo 1988/89. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1990. 64 p. 2 ekz. .
* Katalogo decembro 2001. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2001. 42 p.
* Katoj kaj Ĉevaloj. Adelberto Huleŝ. 80 p.
* Katolika diservo. Beckers. 7 p. 2 ekz. .
* Kaŭkazaj rakontoj. M. J. Lermontov. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio. 1964. 70 p. 2 ekz. .
* Kazinski venas tro malfrue. Deck Dorval. Krimromano (iom difektita). - p. 2,00€
* Kia Miksaĵo. F.V. Dorno. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1986. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 144 p.
* Kia miksaĵo!, Originala komedio en unu akto (+ kopio). F.V. Dorno. Kortrijk : Flandra Esperanto-Instituto. 1938. 31 p.
* Kial kaj kiel manĝi vegane - pli ekologie kaj pli sane. 34 p.
* Kialo de l' vivo, La. Léon Denis. 47 p. 2 ekz. .
* Kiel diskonigi vian Asocion. UEA. 1991. 30 p. 2 ekz. .
* Kiel esti amata. Kazimierz Brandys. Varsovio : Pola Esperanto-Asocio. 1964. 65 p.
* Kiel vaglumo. Willem Elsschot, trad. Bert Boon. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2010. 53 p. 2 ekz. .
* Kiso de la Reĝino. I.F. Naĵivin, trad. .. Staritsky. Heronsgate : The Esperanto Publishing Co. 1950. 188 p. 5 ekz. .
* Kiu estas Patro Pio ?. Alberto del Fante. Bierbeek : Fratoj de l' Karitato, dua eldono. 1960. 47 p.
* Kiu faru kion? Gvidilo por plenumo de la programo pri la centjara jubileo de Esperanto. A. Brennan, R. Corsetti. 1982. Konsilaroj pri Esperanto-Agado, n. 8. 32 p. 2 ekz. .
* Knaboj de Paŭlo-strato, La. Francisko Molnár. Heronsgate : The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. II, 1937 (neind.). 1937. 187 p.
* Kobo. Ernest Claes. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1999. 232 p. 2 ekz. .
* Koko kantisto kokerikisto, fabeloj. Petras Cvirka. Vilnius : Vyturis. 1987. 35 p. 3 ekz. .
* Kolokvoj: Aalst 1/9/84 - De Pinte 3/11/84. 1984. 40 p. 2 ekz. .
* Koloraj nuboj. Haŭ Ĵan. 149 p. 2 ekz. .
* Kombilo, La. Lina Gabrielli. Roma: Karol Kleszczynski Eldonisto, International Center of Arts. 1962. 72 p.
* Komedio de eraroj, La. W. Shakespeare. Eld. Kardo, Glasgow - Sarajevo. 88 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. FLE 3a eld.. 144 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. FLE 6a eld.. 1947. 142 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. F.L.E. Amsterdam, 8a eldono. 1965. 128 p. 2 ekz. .
* Komentarioj pri la blanka libro. Maŭ Zedong. Pekino : Fremdlingva Eldonejo. 1968. 4 + 62 p.
* Komerca korespondo. J. Borel. Esperanto-verlag Ellersiek & Borel (2a eld). 1922. 46 p. 2 ekz. .
* Komercaj leteroj. C. A. Pruissen. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co.. 1949. 63 p.
* Kompatinda Klem. John Merchant. London, Anglujo : The Esperanto Publishing co. ltd.. 1931. 90 + 2 p.
* Komplementoj de l' verbo (p. 65-97). Daniel Quarello. Buenos Aires : Quarello & Cia. 1947. 33 p.
* Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. Paul Fruictier. Esperantista voĉo PL. 1930. 192 p. 2 ekz. .
* Komunikado en la eŭropa komunumo. 58 p.
* Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj. . Nomenkl. Komisiono de ORE, Terminaroj. 1971. 68 p. 0 ekz. .
* Konciza Katalogo de Esperanto-Poŝtmarkoj. 2a eldono. 1982. 10 p.
* Kongresa Libro - Kvara eŭrop-Unia Esperanto Kongreso, Oostende. 2000. 40 p. 2 ekz. .
* Konsideroj (Publika Letero pri Esperanto kaj Organizado), + Tria baza laborplano de UEA. Jo Haazen. Kalmthout. 1974. 27 + 4 p. 3 ekz. .
* Konsilanto pri la esperanta gramatiko, La. G.J. Degenkamp. Amsterdam : FLE, 2de geheel herziene druk. s.j.. 105 p. 2 ekz. .
* Konsilanto pri la esperanto gramatiko, La. G.J. Degenkamp. Amsterdam : FLE. 1933. 120 p. 3 ekz. .
* Konsolanto, La. Francisco Candido Xavier. Rio de Janeiro : Federaçao Espirita Brasileira. 1977. 190 p.
* Konto de l’vivo. Paul Gubbins. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, Stafeto ; 22. 1998. 139 p. 2 ekz. .
* Kontrastoj. Carmel Mallia. Zabbar, Malta : Mallia. 1980. originalaj poemoj. 47 p.
* Konversacia literaturo 1. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 4 ekz. .
* Konversacia literaturo 2. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 3 ekz. .
* Konversacia literaturo 3. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 3 ekz. .
* Konversacia literaturo 4. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 3 ekz. .
* Konversacia literaturo 5. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 2 ekz. .
* Konversacia literaturo 6. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 4 ekz. .
* Konversacia literaturo 7. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 4 ekz. .
* Konversacia literaturo 8. Andreas Cseh. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto. 1930. 16 p. 4 ekz. .
* Kormoranoj ankoraŭ ne revenis, La : romano. Nandor Gion, trad. Laslo Huszar. Bielsko-biala : eldonejo Kleks. 1991. 114 p.
* Koro, libro por knaboj. Edmondo de Amicis. S. Vito a Tagliamento : eldonejo A. Paolet. 1936. 5+317 p.
* Kredo, floroj kaj dinamito, Biografia verketo pri Sankta Birgitta, Karl von Linné kaj Alfred Nobel. Ernst Olsson. Malmö : Eldona Societo Esperanto. 1961. 79 p.
* Krestomatio (eenvoudig leesboek). H.J. Bulthuis. Blaricum : Uitgeversvereeniging "Vrede" . 1909. 192 p.
* Krimo de l' milito, La. Juan Bautista Alberdi, trad. Ergoto de Bonaero. Argentina Esperanto-Instituto. 1973. Eseo. 212 p.
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans, trad. el la nederlanda E. Paesmans. Antwerpen : Eld. FUKE, 1a eldono. 1938. 44 p. 5,00€
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans, trad. el la nederlanda E. Paesmans. Antwerpen : La Verda Stelo, 2a eldono. 1977. Mane bindita. 44 p. 6 ekz. .
* Kromosomoj, romanoj. Lorjak. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, Stafeto ; 10. 1989. 155 p. 3 ekz. .
* Krucumo. Aleksandro Drozdov, trad. el la rusa N. Hohlov. Zagreb : Reĝa Landa Presejo. 1922. 4 + 55 p.
* Kudlago, la malgranda eskimo. N. Van Hichtum, trad. el la nederlanda S.D. Mannoury. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto U.P.A.. 1936. 40 p.
* Kulio. M.H. Székely-Lulofs. Amsterdam-Oost : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 178 + 5 p.
* Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo. Tibor Sekelj. Antwerpen : Stafeto. 1979. 96 p.
* Kun Dipatrino sur biciklo : vojaĝo al miraklaj bildoj, ikonoj kaj sanktaj fontoj de Podlaĥio. Wojciech Koronkiewicz. Bjalistoko : Bjalistoka Esperanto-Societo . 2021. 228 p.
* Kursa lernolibro. D-ro Edmond Privat. Eo.verlag Friedrich Ellersiek, Berlin. 1930. 80 p.
* Kuŝanta tigro. Lilli Promet, trad. el estona Henru Seppik. Tallinn : Eesti Raamat. 1971. 77 p.
* Kvara Eŭrop-Unio Esperanto-Kongreso - dua bulteno. LKK Ostendo. 2000. 30 p.
* Kvin noveloj. Friedebert Tuglas, trad. el estona Hendrik Seppik. Talinn : Eesti Raamat, 2.eld.. 1984. 124 p. 2 ekz. .
* Kvina evangelio, La. Han Ryner. 154 p.
* Kvio. Oĉjo Dadaev. Moskvo : Impeto. 2000. 45 p.
* Kwasaroj [tiel].. ĉu estiĝantaj sunsistemoj?. Manuel Halvelik. 1968. 85 p.

L

* Lada tambureto, La. Gunter Grass, esperantigis Tomsz Ĉmielik. Bielsko-Biata : eldonejo KLEKS. 2000. Serio Oriento-Okcidento ; 33. 533 p.
* Landoj de l' Fantazio, romano en tri partoj originale verkita en Esperanto. Teo Jung. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto. 1927. 323 p. 2 ekz. .
* Language Problem in Science and the Role of the International Language Esperanto, The. . Rotterdam : UEA, Esperanto documents 38A. 1986. 12 p.
* Langue internationale peut-elle être le latin?, La, étude extraite de l'espérantiste, textes français et esperanto juxtaposés. L. de Beaufront. Paris : Librairie-imprimerie Espérantiste, 1902 (neind.). 1902. 79 p.
* Langue Internationale, La, Le Problème et sa Solution (Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia) (Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale). UNUEL. Antverpeno : Belga Esperanto-Instituto. 1932. 37 + 37 p.
* Lanternisto, La. H. Sienckiewicz. 1905. 207 p. 2 ekz. .
* Lanti pri sennaciismo. E. Lanti. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda. 1961. 16 p.
* Lasta Usonano, La. J.A. Mitchell, trad. Lehman Wendell. Berlin ; Dresden : Ellersiek & Borrel, 2.eld.. 1924. 48 p.
* Lastaj estas lastaj, La. Aldo Onorati, trad.el itala Guiseppe Lacertosa. Venezia Mestre : Mestrina editrice. 96 p.
* Lastaj infanoj de Oldrovalo, La - aŭ Ĉu tiel aspektos nia estonteco?. Gudrun Pausewang, trad.el germana J. Giessner. Paderborn. 1987. 77 p.
* Lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, La. . Eld. Adolfo Oberrotman kaj Teo Jung, Kolonjo. 1921. Malgranda formato. 47 p.
* Latva poezio 1945-1966. Riga : eld. Zvaigzne. 1968. 70 p.
* Laŭ la fluo de l' interparolo - Konversacia gvidlibro Franca-Esperanta. Lucien Bourgois. Laroque Timbaut : SAT broŝurservo. 1985. 88 p.
* Laŭdo de l' Stulteco. Erasmo de Roterdamo, trad.el latina Gerrit Berveling. Rotterdam : UEA. 1988. 112 p. 2 ekz. .
* Laŭta Vekhorloĝo, La. Stefan MacGill. Nederlanda Esperanto-Junularo. 1979. 32 p.
* Leerboek van Esperanto (ook voor zelfstudie). F. Randi. Brugge ; Antwerpen : Witteryck ; Belga Esperanto Instituto. 1949. 96 p.
* Legendoj, dua volumo. A. Niemojewski, trad.el pola Bronislaw Kuhl. Liepzig ; Hirt, 2. korektita eld.. 1923. 74 p. 2 ekz. .
* Legu kaj ridu, gajiga Esperanta legolibro. K.O. Schmidt. München-Pasing : Ziegler. 1954. 88 p.
* Leidraad bij de studie van de Esperanto-literatuur. G.J. Degenkamp. Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten. 1936. 47 p. 2 ekz. .
* Leono de Flandrujo, La. Hendrik Conscience, trad.el flandra H.J. Bulthuis. Zutphen : Thieme. 1929. 310 p. 3 ekz. .
* Lernolibro de la vivo, La. Martin Kojc, trad.el germana Julia Isbrucker. 's Gravenhage : Internacia Esperanto Instituto. s.j.. 112 p.
* Leteroj de E. Lanti, kun antaŭparolo de Profesoro G. Varingjen. E. Lanti. Paris-20 : Sennacieca Asocio Tutmonda. 1940. 272 p. 3 ekz. .
* Leteroj de L.L. Zamenhof. L.L. Zamenhof, G. Waringhien. Paris : SAT. 1948. 372 p.
* Leuven, kongreslibro, Esperantokongreso 1983. Leuven : Esperanto 2000. 1983. 38 p.
* Leuven: Aminda urbo, Mapeto. . Leuven : Esperanto 3000. s.j.. - p. 1,00€
* Libero kaj amo, poemoj elektitaj. Sándor Petöfi, trad. Kálmán Kolocsay. Budapest : Corvina. 1970. 260 p. 2 ekz. .
* Libro de Apokrifoj. Karel Ĉapek, trad. Josef Vondrousek. Praha : Ĉeĥa Esperanto Asocio. 1970. 105 p. 2 ekz. .
* Libro de la amo, La. Raoul Follereau, trad. Lina Gabrielli. Ascoli Piceno : Gabrielli. 1977. 59 p.
* Libro de la mediumoj, La. Allan Kardec. Rio de Janeiro : Brazila Spiritisma Fed. 1964. 430 p.
* Libroservo de UEA, Katalogo 1977/78. . Rotterdam : UEA. 1977. 256 p.
* Libroservo de UEA, Katalogo 1980/82. . Rotterdam : UEA. 1980. 303 p.
* Lingva problemo de la movado de nealiancitaj landoj, La - Kelkaj rekomendoj. . Rotterdam : UEA. 1981. Esperanto-dokumento 13E. 12 p.
* Lingvaj respondoj. L.L. Zamenhof. Paris, Esperantista Centra Librejo. 1936. 110 p.
* Lingvo de la Bestoj, La, prelego. Florence Barker B.A.. Köln : Heroldo de Esperanto. 1930. 24 p.
* Lingvo kaj movado. W.F. Kruit. FLE, 2a eld.. 1951. 16 p.
* Lingvo kaj vivo - Esperantologiaj eseoj. G. Waringhien. J. Régulo. 1959. 450 p.
* Lingvo stilo formo, studoj. K. Kalocsay. Budapest : Literatura mondo. 1931. 143 p. 2 ekz. .
* Liriko. Lesja Ukrainka. Kievo. 1971. 86 p.
* Litovio hodiaŭ 1987/2(29). div.. Vilnius : eldonejo "Mintis", numero 1987/2(29). 1987. 96 p.
* Liu Venhjue - Infanrakonto, kiu glorigas la Ĉinion de Maŭ Zedong. Loú Giaben, bildoj. Beijing : Fremdlingva eldonejo. 1977. 48 p.
* Longa vojo, La, romano. Richard Meye. Köln : Heroldo de Esperanto. 1935. 139 p.
* Ludi por Ridi. Ghislaine Tilleux-Craenhals, kompil.. Wilrijk : eld. Sonorilo. 1992. 82 p.
* Lumgaso, La. Prof. Agostinho da Silva. 25 p. 2 ekz. .
* Lumo de Orienta Eŭropo. 48 p.
* Luno de Izrael, rakonto pri la eliro. Sir H. Rider Haggard. London : The Esperanto Publishing Company, ltd.. 1928. 12 + 219 p.
* La Luzidoj. Camoes. 1980. 464 p. 0 ekz. .

M

* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad. H. J. Bulthuis. Berlin : Rudolf Mosse. 1926. 184 p. 0 ekz. .
* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad.el nederlanda Rejna de Jong. Chapecó-sc : Fonto, Fonto-serio ; 13. 1986. 144 p.
* Malgranda vortaro aŭto-turisma (seslingva). Italio : Fiat, Stampato n. 4214. sj. 32 p. 2 ekz. .
* Mallumaĵoj. Abonyi Arpád, trad. Lengyel Pál. Paris : Presa Esperantista Societo, 2.eld., kolekto de Lingvo Internacia. 1907. 44 p.
* Malprudenta scivolulo, La, novelo el la fama verko "Don-Kiĥoto. M. de Cervantes Saavedra. Valencia : Luis Hernandez. 1955. 64+1 p. 2 ekz. .
* Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ. Romuald Cabaj, Franciszek Ryszka, Ignacy Rutkiewicz. Wroclaw : Ossolineum. 1960. 128 p.
* Manifesto de la paco. Rudolf Zimmer. 60 p.
* Manlibro por novaj membroj. UEA. 1992. 24 p.
* Mapo de la Ĉina Popola Respubliko. . - p. 1,00€
* Maro, La: 1. ŝipĉarpentisto, rakonto el la marista vivo - 2. El "Navigado estas necesa - 3. Gudrun, Rakonto laŭ la mezepoka germana eposo - 4. La hantataj ŝipoj, kaj alia rakonto. 1. Friedr. Gerstäcker - 2. Gorch Fock - 3. Teo Jung - 4. Allan Cuningham. Köln : Heroldo de Esperanto, Ilustrita biblioteko, II-a serio Nr.7+8+9+10. 1928. 172 p.
* Marta, rakonto. Eliza Orzeszko. Paris : Esperantista Centra Librejo, 3.eld.. 1928. 237 p.
* Mastro de Kõrboja, La. A. H. Tammsaare, trad. Benita Kärt. Tallinn. 1976. 155 p.
* Matenaj floroj kolektitaj en vespero. Lusin. Beijin, Ĉinio : El Popola Ĉinio. 1981. 4 + 158 p.
* Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj. P. Mérimée, el franca trad. J.Borel. Berlin : Mosse, Esperanto Fako. 1926. 62 p. 2 ekz. .
* Materialoj pri la nuna uzado de la akuzativo (priesperanta gramatika eseo). Daniel Moirand. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1990. 331 p.
* Mediuma poemaro. Pluraj aŭtoroj. 120 p. 2 ekz. .
* Mein Schlüsselloch - Mia Ŝlosiltruo. Josef Schiffer. Villingen-Schwenningen : Eigenverlag Josef Schiffer. 2001. 48 p.
* Memore al doktoro Pol Denoël. L. Vertongen, kompletigita. Wilrijk : eld. Sonorilo. 1988. 48 p.
* Memorlibro pri Jules Verstraeten - Tuta vivo je la servo de la Esperanto-movado. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 2007. 56 p. 4 ekz. .
* Memorlibro pri la Zamenhof-jaro. UEA. 1960. 120 p. 10,00€
* Merlo sur Menhiro. Albert Goodheir. Glasgova Esperanto-Societo. 1974. 58 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. Den Haag : Internationaal Esperanto Instituut, 8.eld.. 1935. 96 p. 4 ekz. .
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. Utrecht : H. Honig, 6.eld.. 1933. 93 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. Utrecht : H. Honig, 5.eld.. 1931. 93 p.
* Meulenhoff Zakwoordenboekje Esperanto-Nederlands. C.L. De Veer. Amsterdam : H. Meulenhoff, 4.druk. 1952. 278 p. 3 ekz. .
* Mi amis junulinon. Walter Trobisch, trad.el franca Adolf Burkhardt. Baden-Baden : Trobisch. 1966. 140 p. 2 ekz. .
* Mi serĉis oron kaj oleon sed trovis…. David Flood, trad.el sveda Karl Gustafsson. Stockholm : Eldona Societo Esperanto - Förlagsföreningen Esperanto, Stelo Libro ; 3. 1946. 132 p.
* Mia lernolibro. Josef Schiffer. 2002. 130 p.
* Migrante tra metioj. Valo. S.A.T.. 1982. 110 p.
* Militista Vortareto Esperanta Franca Angla Germana Itala. U.E.A.. 1955. 56 p. 2 ekz. .
* Mirakla insulo Baratario, La. Silvio Gesell. Soest, Nederlando : Universala Ligo. 1983. 24 p.
* Miraklaj aventuroj de sinjoro Longkrurulo. Dreves Uitterdijk. Centra Esp. Konsulejo, Hilversum. 1927. 75 p.
* Mirinda historio de Petro Schlemihl, La. A. de Chamisso. Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, Internacia Mondliteraturo vol. 7. 1922. 82 + 5 p.
* Misio sen Alveno. John Francis. Stafeto La Laguna, Antverpeno. 1982. 160 p.
* Misisipi, Teatraĵo en tri aktoj. L. Malaĥ. Parizo : Juda Esperantista Grupo en Parizo. 1939. 62+2 p.
* Mistero de l' Sango, La. O. Forst De Battaglia. Reinhold Verlag. 1933. 155 p.
* Moderna Pekino. Pekino : Ĉina Esperanto-Eldonejo, Oficejo por Planado de Urba Konstruado de Pekino. 1963. 112 p.
* Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj. Katarina Noskova kaj Peter Balaz, red.. E@I. 2013. 239 p.
* Monda komunikada jaro: sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado. UEA. 1984. EDE 19. 12 p.
* Mondo ne havas atendejon, La, Teatraĵo en tri aktoj. Maurits Dekker. Paris XII : Sennacieca Asocio Tutmonda. 1951. 80 p.
* Mondo rakontas, La, 50 rakontoj el 5 kontinentoj. Theodor Kilian. Trebíĉ : Metodická Príruĉka. 1970. 46 p.
* Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, La (volumo 1). Hermann Behrmann. GEj. 1967. 170 p.
* Montara krono, La. Petro Petroviĉ Njegoŝ. Obod : Cetinje. 1970. 1 + 273 p.
* Monto de l'virino, kiu atendas sian edzon, (kun aliaj Vjetnamaj legendoj). Hanojo : Fremdlingva eldonejo. 1959. 95 p.
* Morto de trajno. Freeman Wills Crofts. London : The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1948. 256 p.
* Murdo en Esperantujo. Daniel Moirand. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, serio "Stafeto" n-ro 5. 1988. 173 p. 2 ekz. .
* Murdo en la orienta ekspreso. Agatha Christie. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo : The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. 1, 1937 (neind.). 1937. 183 + 7 p.

N

* Naar één taal voor Europa? De toekomst van het Europese Babel. Mark Fettes. 27 p. 3 ekz. .
* Naiveco de pastro Brown, La. Gilbert Keith Chesterton. London : The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1937. 256 p.
* Najtingalo, La, Esperantista kantaro, kompilita pere de Suda Kruco, dua kolekto. Eindhoven : Esperanto-Fako de eldonejo Snep & Van Piere A.S., unua eldono. 1939. 32 p.
* Natan la saĝulo, drameca poemo en kvin aktoj. Gotthold Ephraim Lessing. Berlin kaj Dresden : Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel G.M.B.H., Nova Esperanto-Biblioteko No. 9. 1923. 208 p.
* Natura metodo por resaniĝi, La. Paris : Frateca Asocio Internacia ˮAmo kaj Vivoˮ. 1955. 45+2 p.
* Naŭ Historioj pri l' Aŭtoritato. Multatuli, trad. J.L. Bruijn. Universala Esperantista Popol-Biblioteko, Hago. 1909. fotokopio. 18 p.
* Ne nur pri Komunismo : artikolaro el la jaro 1986-91. Matjaso Wnuk. Warszawa : NEPO. 1991. 64 p.
* Naŭzo, romano. Jean-Paul Sartre, trad.el franca Roger Bernard. Rotterdam : UEA, Serio Oriento-Okcidento ; 3. 1963. 222 p.
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt. malmola kovrilo. 1972. 240 p. 6 ekz. .
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt. mola kovrilo. 1972. 240 p. 3 ekz. .
* Nederlando. Jaap Romijn kaj Kees Scherer. 104 p.
* Nederlando koncize. Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 's-Gravenhage. 1975. 48 p.
* Nederlando, nacio en okcidenta Europo. 1966. 65 p. 2 ekz. .
* Nederlands Esperanto Nederlands. A.J. Middelkoop. Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, Prisma-boeken 1497. 1971. 481 + 5 p.
* Nederlands Esperanto Nederlands (Prisma woordenboek). A.J. Middelkoop. Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum. 1986. 428 p.
* Neforgeseblaj tagoj (IIa Parto). Generalo Vo Nguyen Giap. Hanojo : Fremdlingva Eldonejo. 1975. 263 p. 0 ekz. .
* Neforgeseblaj tagoj (unua parto). Generalo Vo Nguyen Giap. Hanojo : Fremdlingva Eldonejo. 1971. 194 p.
* Neĝa lando. Kawabata. Tokio : Japana Esperanto-Instituto. 1971. 118 p.
* Nekonata konato, La : mistera rakonto. Douglas P. Boatman. Koln : Heroldo de Esperanto. 1932. 121 p.
* Nekonatino, La, novelo. Reinhold Conrad Muschler. Limburg, Germ.: Eldonejo de Limburger Vereinsdruckerei GmbH, Esperanto-Fako. sd.. 66 p.
* Neologisme. Lorjak. Helsinki : Fondumo Esperanto. 1975. 88 p. 2 ekz. .
* Nevenkebla ĝeno, momentoj de tualeta mizero. Theo Thijssen, trad.el nederlanda F.Faulhaber. Amsterdam : Asocio de Laboristoj Esperantistaj FLE. 1957. 319 p.
* Ni devas vivi. Kjell Walraamoen kaj Lina Gabrielli. La Laguna : Régulo, Stafeto ; 45 . 1974. 154 p. 2 ekz. .
* Ni en Skandinavio. Willy Breinholst. Stockholm : Norda Prismo. 1956. 20 p.
* Ni kaj Ĝi - Eseoj III pri Religio kaj Arto. Gaston Waringhien. La Laguna : Régulo, Stafeto ; 30. 1972. 344 p.
* Nia fundamento sub lupeo. G F Makkink. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 128 p. 2 ekz. .
* Nia Korpo, Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj. Seiho Nishi. Maebasi, Japanujo : Guma Esperanto-Societo. 1961. 103 + 2 p.
* Nia lernolibro (Ons leerboek). Jac. Lem Jr. Amsterdam : Bond van Arbeiders Esperantisten, 7.eld.. 1951. 170 p. 2 ekz. .
* Nia mondo : lerno-libreto por infanoj : 1.vol. Annie Rebers. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1937. 48 p. 2 ekz. .
* Nia originala prozo. Heide Apolloner. Aabyhoj : Dansk Esperanto-Forlag. 1976. 58 p.
* Niko kaj Nina, postkursa legolibreto originala. Joseph F. Berger. Limburg/Lahn : Eldonejo de Limburger Vereinsdruckerei GmbH, Esperanto-fako. sd.. 71 p.
* Nobela burĝo, La. Molière, trad.el franca Richard Levin. Lyon : Lyon'a Universitata Esperanto-Klubo (L.U.E.K.), Kolekto de -. 1936. 72 p.
* Nomenklaturo de Ĝeneralaj Ornamfloraj Vegetaĵoj: angla, esperanta, ĉina, scienca. 100 p.
* Nomoj kaj sortoj. J. Sigmond. Eld. EXIT, Cluj-Napoca. 2011. 110 p.
* Norda kanto. Georges Duhamel, trad. Roland Dupuis. [Amsterdam] : Roland Dupuis. 1939. 50 p.
* Norda vento : (novelkolekto). Frederiko Karinthy, trad.el hungara K.Bodó. Berlin : Mosse, Esperanto -fako, Biblioteko Tutmonda ; 7-8. 1926. 95 p.
* Normandaj rakontoj, La. Guy de Maupassant, trad.el franca Roland Dupuis. Stockholm : eld. Societo Esperanto. 1953. 210 p. 4 ekz. .
* Nouveau cours d'Espéranto. E. Ludwig kaj R. Triolle. Madrid : Heroldo de Esperanto. 1986. 194 p. 2 ekz. .
* Nouveau cours rationnel d'Espéranto. Paris : SAT-amikaro, 8.eld.. 1973. 182 p. 0 ekz. .
* Nova Ezopo ; [libro originale verkita en Esperanto]. Ŝtefo Urban. La Laguna : Régulo, Stafeto ; 9. 1961. 127 p.
* Nova Mondo - Principoj por homa vivo kaj paco. Chung Hwan-gun, trad. Ma Young-tae. Seoul : Hwang Myong-sub, Memore al la 79a UK en Seulo. 1989. 68 p.
* Nova Realismo, La : La konsekvenco de la nova pensado. Bruno Vogelmann. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1989. 185 p.
* Noveletoj el la Nigra Arbaro. Helene Christaller. Berlin ; Ellersiek & Borrel, 2.eld., Esperanta Biblioteko Internacia ; 25. 1923. 47 p. 0 ekz. .
* Noveloj. Henryk Sienkiewicz, trad.el pola Lidja Zamenhof. Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako, Internacia mondliteraturo ; 16. 64 p.
* Novjaran Feliĉon (kalendaro), El Popola Ĉinio. Ĉina Esperanto-Ligo. Libroservo de Ĉina Esperanto Ligo. 1964. 14 p. 0 ekz. .
* Noveloj de Lusin. Lusin, trad. Elpin ; [k.a.]. Beijing : Ĉina Esperanto Ligo. 1963. 463 p.
* Nuancoj - Poemoj. Kazimierz Szczurek & Lina Gabrielli. Eldono Gabrielli, Ascoli Piceno. 1980. 128 p.
* Nuda inter lupoj. Bruno Apitz, trad.el germana Karl Schulze. Leipzig : Ed. Leipzig. 1974. 480 p.
* Nuntempaj rakontoj. G.P. Stamatov, trad.el bulgara Ivan H. Krestanoff. Leipzig : Hirt, Internacia mondliteraturo ; 8. 1922. 80 p.

O

* Ogamisama diras ..., Religia kaj Filozofia Instruo de La Japana Profetino de Tabuse. Tabuse, Yamaguchi-Ken, japan: Tensho Kotai Jingu Kyo, sd. (1968-1997). sd.. 72 p.
* Oriento: 1. Devi Angreni kaj Mak Miah, Du rakontoj el Javo originale en Esperanto - 2. Ribelemaj Virinoj (Uan Caŭ Ĉin) - 3. Sakuntula, Rakonto el la antikva Hindujo laŭ la konata dramo de la fama hinda poeto - 4. Mil kaj unu noktoj, Kelkaj rakontoj el la . 1. P.W. van den Broek - 2. M. C Kuo - 3. Kalidasa - 4. neind.. Horrem bei Köln, Germanujo : Heroldo de Esperanto. 1927. 167 p. 2 ekz. .
* Oficiala klasika libro de Esperanto, Franca, Angla kaj Germana parto. E. Grosjean-Maupin. Paris : Esperantista Centra Librejo. 1924. 120 + 9 p.
* Okupacio. Erni Krusten, trad. Hillar Saha. Eldonejo “Eesti Raamat”, Tallinn. 1972. 92 p.
* Ombropromenadon. Lieve Simons. 2000. 17 p.
* Oriento kaj Okcidento al reciproka kompreno?. Georges Fradier, trad. C.D.A. Capp. Rotterdam : U.E.A./UNESKO. 1962. 50 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado, La. Germain Pirlot. UEA. 1982. EDE16. 24 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo. Germain Pirlot, kompil.. Oostende ; Pirlot, 4.eld. ĝisdatigita . 1983. 18 p.
* Odoj kaj aliaj poemoj. Gerrit Berveling. Zwolle : VoKo, VoKo-numeroj ; 23. 2009. 50 p.
* Ora duopo, jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay, eldonita en la 75-a naskiĝjaro de niaj eminentaj verkistoj okaze de la 51-a Universala Kongreso de Esperanto. Julio Baghy, Kolomano Kalocsay. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio. 1966. 183 p. 2 ekz. .
* Olimpikoj. Manlibro pri olimpikaj vortoj. Foreign Languages Press (Ĉinio). sen dato (2008?) . 189 p.
* Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta. 2002. 140 p.
* Orienta Renesanco ; kritikaj konsideroj pri la nuntempa kulturo. H. Fortmann, trad.el nederlanda E.N. Mulders. Tillburg : Internacia Katolika Informejo, Serio de I.K.I. ; 25. 1972. 56 p.
* Oktavia : teatraĵo. Seneca, trad. Gerrit Berveling. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, serio "Stafeto" n-ro 9. 1989. 60 p. 2 ekz. .
* Okupacio. Erni Krusten, trad.el estona Hillar Saha. Tallinn : Eesti Raamat. 1972. 90 p.

P

* Paĝoj el la Flandra Literaturo. trad. Maurice Seynaeve & Raym. Van Melckebeke. Brugge : A.-J. Witterick. 1904. 136 p.
* Palaco de Danĝero. Mabel Wagnalis. Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig. 1926. 206 p.
* Papageno (gramofondisko). Mozart. Esperantocentro Paderborn. 1981. - p. 3 ekz. . 1,00€
* Papalagoj, La. SAT/FLE. 80 p. 2 ekz. .
* Parizo. SAT. Turisma gvidlibro. 63 p.
* Patrino, La. Ernst Zahn. Ader & Borel GmbH, Esperanto-Verlag. 1913. 55 p.
* Paŝo senelirejen, La. Jean Codjo. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo. 2007. 44 p.
* Paŝoj al plena posedo - Progresiga legolibro de E-o kun lingva ekzercoj. William Auld. Bruxelles, Praha : Heroldo de Esperanto, Ĉeĥa Esperanto Asocio. 1974. 240 p. 3 ekz. .
* Patrino kun fusilo. Ngujen Thi. Fremdlingva Eldonejo Hanojo. 1966. 122 p.
* Patrino, La, premio Nobel 1926. Grazia Deledda. Venezia : Mestrina Editrice, unua eldono. 1983. 136 p.
* Patro de la Lepruloj, La. Frato Arni Decorte. Biografio de la elektita "Plej granda Belgo iam". 46 p. 2 ekz. .
* Pejzaĝoj en Aŭstrio. Wien : Ministerio por fervojaj aferoj, 1911 (neind.). 1911. 120 p.
* Pekoj de l' infaneco, novelo. Boleslaw Prus (Aleksander Glowacki), trad. Antoni Grabowski. Kraków : Pola Esperanto-Asocio suda regiono, Dua esperanta eldono. 1963. 60 p. 2 ekz. .
* Pendumilaj lidoj. Kristiano Morgenŝterno. Gerlingen-Stuttgart : Bleicher Eldonejo. 1980. 108 p.
* Pensoj de Zamenhof, tradukitaj el Esperanto, la internacia helplingvo tutmonda - français, english, deutsch, italiano. Bern : Svisa Esperanto Societo. 1945. 31 p.
* Per Aktiveco Ĉielen, Arda pri Idealoj. Miyoshi Etsuo. Swany Korporacio. 2000. 66 p.
* Per balono al la poluso. La libro pri Andrée kaj liaj kamaradoj. Stockholm : Eldona Societo Esperanto. 1930. 411 p. 0 ekz. .
* Per motorciklo en tri landoj. Gösta Henriksson. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto u.p.a., Eldona Societo Esperanto. 1938. 38 p.
* Perdita honoro de iu Katarino Blum’, La, aŭ: Kiel potenco povas estiĝi kaj kien ĝi povas konduki, Rakonto. Heinrich Böll. Gerlingen ĉe Stuttgart : Bleicher Verlags-KG. 1978. 154 p.
* Perfido, La. A.M. de Jong. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1941. 245 p.
* Perspektivoj. F. Lelotte. Fratoj de l' Karitato, Bierbeek. 57 p. 3 ekz. .
* Petolulo de la Okcidenta Mondo, La. John M. Synge, trad. Albert Goodheir. Esperanto-Asocio de Irlando. 42 p.
* Petrolo, La. Prof. Agostinho da Silva. 20 p. 3 ekz. .
* Piramido de l' Tiranismo. Domela Nieuwenhuis. La Juna Penso. 1977. 31 p.
* Pitoreska Pekino. Ĉeng Limin, Ŝen Taŭ. Pekino : Ĉina Esperanto-Eldonejo. 1984. 72 p.
* Plena analiza gramatiko de esperanto. K. Kalocsay, G. Waringhien. UEA. 1985. 598 p.
* Plena ilustrita vortaro de Esperanto - Suplemento. SAT. 1987. 45 p.
* Plena ilustrita vortaro en Esperanto. SAT, 1970 1. 299 p. 2 ekz. .
* Plena Vortaro de Esperanto. Profesoro E. Grosjean-Maupin, A. Esselin, S. Grenkamp-Kornfeld, Profesoro G. Waringhien. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, unua eldono. 1930. 15 + 518 p.
* Plena Vortaro de Esperanto. Profesoro E. Grosjean-Maupin, A. Esselin, S. Grenkamp-Kornfeld, Profesoro G. Waringhien. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda,tria eldono. 1947. 512 p.
* Plena vortaro de Esperanto – Suplemento. Profesoro G. Waringhien. 1954. 63 p. 2 ekz. .
* Pli ol fantazio. Agnes Bogh-Hogsted. Aabyhoj : Dansk Esperanto-Forlag, 2a eldono. 1967. 70 p.
* Pluk, miniaturoj. Poul Thorsen. Arhus : Dana Laborista Esperanto-Asocio. 1960. 96 p.
* Poemaro por paco. 42 internaciaj aŭtoroj. Eldono okaze de la 71-a Universala Kongreso de E-o, Pekino. 1986. 44 p.
* Poemoj, elektitaj el liaj verkoj. Giovanni Pascoli. Como (Italio): Antonio Noseda. 1952. 47 p.
* Pola folkloro kaj popolkanto. S. Grenkamp. Genève : Universala Esperanto Asocio. 1934. 60 + 3 p.
* Polaj Okcidentaj kaj Nordaj Teritorioj. Okc. Pres-Agentejo. 1966. 170 p.
* Pollando 1944-1964. diversaj aŭtoroj. Varsovio : eldonejo "Polonia". 1964. 259 + 4 p.
* Pollando, geografio, historio, kulturo. 1959. 150 p.
* Pollando, nombroj kaj faktoj. 95 p.
* Pollando, nombroj kaj faktoj. Natalia Swidzinska, Jerzy Maternicki, Jerzy Grum. Varsovio : eldonejo Interpress. 1974. 76 + 32 p.
* Por la Praktikantoj - Pluaj paŝoj al vivanta lingvo …. Babin, Poueymarie. Baugé, 1967 3 ekz.. 84 p. 2 ekz. .
* Por pli bone kompreni pacon. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta. 1995. 20 p. 2 ekz. .
* Por pli efika informado. Ivo Lapenna. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio. 1974. 20 p.
* Por politiko de Esperanto. Andrea Chiti-Batelli. 1997. 23 p.
* Pordoj, Skeĉoj kaj ekzercoj. MacGill. Stefan MacGill. 84 p.
* Portugalaj leteroj, La. Guilleragues. UFE. 1986. 24 p. 3 ekz. .
* Poŝatlaso de la mondo. . (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko) 1971 5 €. 20 p.
* Post la kurso prezo 0,6. G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk, Fed. Arbeidersesperantisten. Malmola kovrilo. 88 p. 3 ekz. .
* Post la kurso prezo 0,75. G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk, Fed. Arbeidersesperantisten. Malmola kovrilo. 88 p. 3 ekz. .
* Post la kurso. G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 3de druk, Fed. Arbeidersesperantisten. 88 p. 2 ekz. .
* Postkongresa Libro - Kvara eŭrop-Unia 2000 Esperanto-Kongreso, Oostende. 2000. 31 p. 2 ekz. .
* Praha gvidlibro. Praha : Sportovnia turistické nakladatelství. 1961. 186 + 1 p.
* Praktika Bildvortaro de Esperanto. Oxford University Press. 1979. 96 p. 4 ekz. .
* Praktika Frazaro. A. Matthias. 1923. 45 p. 0 ekz. .
* Précis grammatical d'Espéranto. André Ribot. Ed. Françaises d'Espéranto 3 ekz.. 60 p. 3 ekz. .
* Preĝo, Ho donu al mi vastan koron!. Teo Jung. 16 p. 2 ekz. .
* Preter la vivo. Julio Baghy. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, tria eldono, serio Esperantaj klasikaĵoj n-ro 8. 1991. 144 + 4 p.
* Pri Bredado De Abeloj, Esperanto-eldono. A.P. Andersen. Rudkobing, Danujo : Esperanto-eldonejo " SEFO". 1943. 101 p.
* Pri l' moderna arto. s. grenkamp - kornfeld kaj dr jan brzekowski. Budapest : Literatura Mondo. 1933. 64 +3 p.
* Pri la esperanta literaturo. R. Laval. 16 p.
* Pri tipa esperantisto, Esperanto-lingvano kaj handikapoj. Aleksandro S. Melnikov. 14 p. 3 ekz. .
* Princino de Marso. Edgar Rice Burroughs. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo : The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. 5, 1938. 1938. 190 p.
* Princo kaj Betty. P.G. Wodenhouse, trad. G. Badash. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo : The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. 3. sd.. 192 p. 2 ekz. .
* Printempo en la aŭtuno, rakonto pri dolĉe melankolia renkonto. Julio Baghy. Köln, Germanujo : Heroldo de Esperanto. 1931. 114 p. 2 ekz. .
* Pro Dio! Ne Esperantiston!. Karl Minor. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel. 1924. 13 p.
* Problème des langues dans le tourisme, Le. . (DsE). 24 p.
* Prologo - Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928. Sennacieca Asocio Tutmonda, Leipzig. 1929. 64 p. 2 ekz. .
* Promeso de monda paco, La - Mesaĝo de la Universala Domo de Justeco al la de la mondo. Bahaa monda centro. 1985. 21 p. 2 ekz. .
* Propedeutische waarde van de Internationale Taal Esperanto, De. FEL. 1984. 16 p.
* Propedeutische waarde van de internationale taal Esperanto, De. Helmar Frank. FEL. 1987. 14 p. 2 ekz. .
* Proverbaro Esperanta. Zamenhof. Librairie Hachette. 1910. 82 p.
* Provinca gastejo. Bojidar Trudic. 1955. 28 p.
* Psychologische reacties op het Esperanto. Claude Piron. FEL. 1989. 19 p.

R

* Radianta lotuso, La. J.;D.;Degreef. Helmond : Presejo "Helmond" Esperanto-fako, Ideala Esperanto Biblioteko 5. sd.. 193 p.
* Rakontoj pri Nederlando. Georges Duhamel. Eld. R. Dupuis. 1938. 59 p.
* Rande de l' prudento. Miroslav Krleĵa. 1987. 240 p.
* Reaperantoj. Henrik Ibsen, trad. Oscar Bünemann. 1925. Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 111 p.
* Reĝlando de l'Rozoj, La. Arsène Houssaye. Paris : Presa Esperantista Societo. 1908. 38 p.
* Reĝo Judea, dramo en kvin aktoj kaj kvin bildoj, La. K. R(omanov). (trad. V. Devjatnin). Kaunas-Litovujo: P. D. Medem, dua eldono. 1923. 182 p.
* Rekomendita terminaro Esperanto-Angla por tradukantoj de Esperanto-Dolumentoj. Rotterdam. 1976. 15 p.
* Rekomendo pri Edukado por Internaciaj Kompreniĝo. Unesko, Parizo. 1977. 8 p.
* Rembrandt, la magiisto, biografio de Rembrandt Harmensz. Van Rijn. M. Muller. Amsterdam : Holanda Eldonejo "Esperanto". 1936. 160 p. 2 ekz. .
* Résolutions du 65e congrès universel d'espéranto. . (DsE). 28 p. 3 ekz. .
* Reto..., teatraĵo, La. Bukar. Aabyhoj : Dansk Esperanto-Forlag. 1971. 32 p.
* Retoriko. Ivo Lapenna. dua eldono. 1958. 294 p.
* Revolutionary man in the cosmic age - La revolucia homo en la kosma epoko, Address - parolado; 46th Universal Esperanto Congress, Harrogate (England), 5-12 August 1961. Anthony Brooke. Den Haag, Nederlando : -. 1961. 16 p. 2 ekz. .
* Rezolucioj de la 65a Universala Kongreso de Esperanto. Rotterdam : UEA, Esperanto-Dokumentoj 14 E. 1981. 27 p.
* Riĉa kaj sen mono. Philip Oppenheim. London W.C.I., Anglujo : The Esperanto Publishing Co. ltd.. s.j.. 222 p.
* Rigardo al Norvegujo. . s.j.. 4 p.
* Rimportretoj : galerio de Esperantaj steloj. K. Kalocsay. Budapest ; Literaturo Mondo. [1934]. 120 p.
* Ringo de la generalo, La. Selma Lagerlöf. Stockholm : Eldona Soc. Esperanto, Förlagsfören Esperanto u.p.a.. 1938. 127 p.
* Rolo de la virgulino Maria en nia katolikismo, La. F. Lelotte, trad. Frato Joris de Ruyver. 16 p. 2 ekz. .
* Romano pri afrika bieno. Olive Schreiner. London : The Esperanto Publishing Company ltd.. 1934. 270+2 p.
* Romeo kaj Julieto, Tragedio en kvin aktoj. William Shakespeare. Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo : The Esperanto Publishing Company. 1945. 6 + 77 p.
* Ruĝa hirundo, La. Rik de Roover. Antwerpen : La Verda Stelo. 1995. 64 p. 4 ekz. .
* Ruĝdoma sonĝo, vol. 1. Cao Xueqin, trad. Xie Yuming. Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing. 1995. 582 p.
* Rui Barbosa (1849-1923), biografia eseo. Fernando Nery. Rio de Janeiro : Domo de Rui Barbosa. 1949. 290 + 2 p.
* Ruim Zicht op internationaal scoutswerk. J.K. Hammer. Skolta Esperanto-Ligo. 32 p.

S

* Sableroj. Marie Hankel. 1911. 91 p.
* Sachsenhausen. 33 p.
* Sageoj kaj rakontoj laŭlonge de Rejno. Johanna Pagenstecher. Limburg/Lahn : Limburger Vereinsdrückerei GmbH. 1958. 47 p.
* Salto tra jarcento. Grave Schmandt (?). Germanio : Bundesbahn-Werbeamt Frankfurt am Main. sd.. 22 p.
* Sango kaj sablo, romano de tipaj hispanaj moroj. Vicente Blasco Ibanez. Zaragoza : Presejo E. Berdejo Casanal. 1935. 231 p. 2 ekz. .
* Sankta pastreto de Ars, La. Johano Vianney. 32 p. 2 ekz. .
* SAT Statuto kaj Regularo. SAT.
* Savo el la neĝo, aventura rakonto por geknaboj. P. Korte. Aabyhoj : Dansk Esperanto-Forlag. 1973. 77 p.
* Schidlof's Zakwoordenboekje. C.L. De Veer. H. Meulenhoff, 2de druk. 1931. 276 p.
* Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso, populara skizo. Paul Neergaard. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda. 1937. 57 + 1 p.
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle, trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno. 1939. 45 p. 2 ekz. .
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle, trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno. 1999. 45 p. 2 ekz. .
* Sekretoj de la marestaĵoj. Petar Giunio. Zagreb : Kroatia Esperanto-Servo. 1960. 144 p.
* Senĝenaj Dialogoj. Alberto Fernández. Stafeto, La Laguna. 1971. 198 p.
* Senlingvulo, La. V. Korolenko, el la rusa M. Ŝidlovskaja. Dua eld. Amsterdam . 191 p.
* Sep fratoj, rakonto. Aleksis Kivi. Helsinki : Vilho Setälä. 1947. 360 p. 2 ekz. .
* Sep vangograpoj. Karlo Aszlányi, trad. Ladislao Spierer. Esperanto Publishing Co., Heronsgate. 1943. 148 p.
* Ses esplorcentroj pri interlingvoj - Kelkaj rekomendoj. . UEA. 1981. Esperanto-dokumento 15E. 8 p.
* Sileziaj kantoj. Petr Bezruĉ. Opava : Distrikta Popoa Biblioteko en Opava en kunlaboro kun Esperanto-Rondeto de la Uzina klubo Ostroj, Aparta depreso. 1970. 123 p.
* Simptomoj. Goncalo Neves. 1999. 72 p. 2 ekz. .
* Sinjoro Tadeo. Adam Mickiewicz, trad. Antoni Grabowski. Pola Esperanto-Asocio. 1986. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 334 p. 2 ekz. .
* Sinjoro Tadeo, aŭ lasta armita posedopreno en Litvo (Pola epopeo Pan Tadeusz). Adam Mickiewicz. Warszawa : eldono kun helpo de Esperantista Rondeto. 1918. 7 + 304 p.
* Situation officielle de l'enseignement de l'Espéranto dans le monde. Germain Pirlot. UEA. 1982. EDF 11. 24 p. 2 ekz. .
* Skizo pri filozofio de la homa digno. Paŭlo Ĵil (Paul Gille). Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda. 1934. 148 p.
* Sklavoj de dio. Gárdonyi, el la hungara, trad. J. Hamvai. Budapest. 1972. 409 p.
* Slovaka Antologio. 1980. 527 p. 2 ekz. .
* Sociologia Esploro de Sintenoj al Esperanto. Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Praha. 1981. 58 p.
* Soleco, romano. Víctor Català. Barcelona : neind.. 1967. 289 p.
* Somermeze. Paŭl Kuusberg, el la estona trad. A. Lekko. 389 p. 2 ekz. .
* Sonĝo de Makaro, La. V. Korolenko, trad. M. Ŝidlovskaja. Rudolf Mosse, Berlino. 1927. Kristnaska rakonto. 48 p. 2 ekz. .
* Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto. 1972. 80 p.
* Sonorilo kaj kanono, poemaro en prozo. Emil Isac, trad. de Tiberio Morariu. Köln : Heroldo de Esperanto. 1930. 59 p.
* Sorĉistino el Kastilio, La. Salom Asch. Budapest : Literatura Mondo. 1933. 147 p. 2 ekz. .
* Spirita vivo en la socio + katalogo kolekto Izvor. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Fréjus Cedex, Francio: Prosveta. 2008. 19 + 9 p.
* Spite al ĉio Bosnio. Ĉefred. Senad Čolić. Elbih, Sarajevo. 1997. 132 p.
* Sporta lingvo en Esperanto, La (Projekto). Tibor Ujlaky-Nagy. Budapest. 1972. 303 p.
* Spuroj de l' doloro, poemaro. Zora Heide. Stockholm : Författares Bokmaskin. 1984. 103 p.
* Strato de fiŝanta kato, La. Jolanta Földes. Budapest : Literatura Mondo. 1937. 268 p. 2 ekz. .
* Struikelblokjes. H.C. Mees. Centrale Esperanto Boekhandel. 1925. 60 p. 2 ekz. .
* Strukturo kaj Evoluo de Astronomiaj Objektoj laŭ Plasmofizikaj Principoj Parto 1-a Suno. Manuel Halvelik. Eldono de la Aŭtoro – unua Provo. 1978. 78 p. 2 ekz. .
* Sub cirkotendo. Stan Bubeniá. Litomyśl. 1969. Dediĉita al Jenny Heetkamp-Senstius. 195 p.
* Sub influo de alkoholo. J. Herbert Sullivan. FEL. 1991. 92 p. 3 ekz. .
* Sub la jugo. Ivan Vazov, diversaj trad.el bulgara. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio. 1959. 461 p.
* Sub la Nordlumo - Memoraĵoj. Aldona Brazdzionyte-Oskeliuniene. Esperanto-klubo "Revo", Panevezys. 1991. 48 p.
* Sub la Signo de socia Muzo, Antologio. W. Auld kaj S. Maul. FEL. 1987. 120 p. 2 ekz. .
* Sub la verda standardo - Esperanto-instruo al infanoj laŭ la rekta metodo - Elementa kurso de p., Laborilo 1. Korte. Dansk Esperanto-Forlag. 1972. 41 p.
* Suba la signo de la Kolombo: paco regu. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta, Fréjus (Francio). 1995. 140 p.
* Sunkrono, La (el Fabeloj kaj Legendoj). Marie Koenen, trad.el nederlanda P.CH.M. van de Vijver. Eindhoven : Malnova Turo. 1937. 99 + 5 p. 2 ekz. .
* Suno kaj Ombroj. Rejna De Jong. FEL. 2002. 75 p.
* Sur la vivovojo, poemoj. Aleksandro Logvin. La Laguna : J. Régulo, Beletraj kajeroj 24. 1964. 115 p.
* Surprizoj - Wat komen zal. Ina Boudier-Bakker. Heerlen, nederlando : Esperanto-Instituto "Isosek". 1936. 207 p.
* Synnøve solbakken. Bjørnstjerne Bjørnson. Norvega rakonto. 96 p.

Ŝ

* Ŝanco por Feliĉo. Phil Bosmans, trad. Lydia Kerremans. Tielt : Lannoo. 1988. 96 p. 5 ekz. .
* ŝanĝado. mao zifu. Thaumiers : La kromkancerkliniko 14, supplément au nr. 84, oct/nov/dec 1997. 1997. 24 p.
* Ŝirpecoj (anstataŭ monumento). Christian Declerck. 168 p. 2 ekz. .
* Ŝolandro. Waldemar Bonsels, trad. Edmund Só. 1924. 45 p. 2 ekz. .

T

* Taglaboristoj. Hans Kirk. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1941. 218 p.
* Taglibro de Vilaĝ-pedelo. St. St. Blicher. Godesberg : Butin & Jung. 1922. 48 p.
* Tajdo, La. N. Hohlov. 62 p.
* Tajĝiĉjuan, Speco de ĉina Korpoekzerco. Ĉinio : Aldono de El Popola Ĉinio, n-ro 2, 1964. 1964. 48 p. 0 ekz. .
* Tarokoj kaj Epokoj. Christian Declerck. FEL. 2002. 654 p. 2 ekz. .
* Universala Esperanto-Asocio en la periodo 1970-1980, Tekstoj de la konkurso Premio Miyoshi 2001. 2002. 80 p. 3 ekz. .
* Tempomaŝino, La - La lando de la blinduloj (Du rakontoj). H. G. Wells, trad. E. W. Amos. The Esperanto Publishing Co. Sen dato . 187 p.
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, + vortaro. . Eo-domo Bonn, dua eldono. 1990. 177 + 72 p. 2 ekz. . 5,00€
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, sen vortaro. . Eo-domo Bonn, dua eldono post 1990. 177 p.
* Tito. Darko Stuparic k.a. IKS. 1980. 120 p.
* Totala suneklipso 15.II.1961, Esperanto / English / Deutsch. Ivo Rotkvic, red.. Zagreb : Kroata Naturscienca Societo. 1960. 32 p.
* Tra Dezerto kaj Praarbaro. Henryk Sienkiewicz, trad. Mieczylaro Sygnarski. Eldonejo Interpres, Varsovio. 1978. 316 p.
* Tra la labirinto de la gramatiko. F. Faulhaber. FLE, Amsterdamo, kvina eldono. 1950. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 333 p. 5 ekz. .
* Tra la labirinto de la gramatiko. F. Faulhaber. FLE, Amsterdamo, kvara eldono. 1938. 333 p.
* Tra la mondo, internacia legolibro IIa parto: por progresintoj, kun aldono de 4 komponaĵoj. Paul Bennemann (kolektinto, prilaborinto). Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn. 1922. 144 p.
* Tra sovaĝa Kamĉatko. Sten Bergman. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto u.p.a.¨, Eldona Societo Esperanto. 1932. 276 + 1 p.
* Tragedio de l' homo, Emeriko Madách, trad. K. Kalocsay. Hungara Esperanto Instituto, Budapest. 1924. Mole bindita. 237 + 24 p.
* Tragiek en triomf van Zamenhof. Edmond Privat. W.p., van Stockum & zoon. 1947. 130 p. 2 ekz. .
* Trankvile promeni en Antverpeno ; agrable butikumi en Antverpeno. [Anne Tilmont]. 1982. 32 p.
* Trans la son-izolan muron, pri kontaktoj kun Surduloj. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo. 1982. 36 p.
* Travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk, La. Jarolslavo Hasek. Sennacieca Asocio Tutmonda. 1934. 152 p.
* Treaty establishing a constitution for Europe Parts I-II, Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio I-II-a partoj. Dr. Lajos Molnár, edit.. Budapest : Printing House Saluton. 2005. 79 p.
* Tri unuaktaj Komedioj, ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Aŭgusto 1908: La malfeliĉuloj, Tie ĉi oni parolas Esperante, La Renkonto. A. v. Kotzebue, T. Williams, M. Hankel. 0. 1908. 96 p.
* Tridek roluloj. MacGill. TEJO. 1981. 72 p.
* Trigroŝa romano. Brecht, el la germana trad. D-ro Karl Schulze. 1977. 374 p. 2 ekz. .
* Trofeoj, La. Jose Maria de Heredia. 220 p. 2 ekz. .
* Turisma Esperanto-instru-libreto. Robert Delhaye. APE. Sen dato. 70 p.
* Turmentego de la Memmortigintoj, La. Almerindo Martins De Castro. (4a eld.). 1970. 158 p. 2 ekz. .
* Turo pri honoro al la flandraj herooj en Diksmuide, La. Diksmuide : Sekretariejo pri Izerpilgrimado, 1938 (neind.). 1938. 16 p.
* Tutmonda esperantista adresaro 1981. 200 p.

U

* Undino. Olive Schreiner, trad. Stephen A. Andrew. Anglujo. 1938. 283 p.
* Unesko, kio ĝi estas, kion ĝi faras, kiel ĝi funkcias. -. Paris : Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo. 1979. 22 + 26 p.
* Unitario per medio de picturoyn. Mario Pleyer. Bensheim : Unitario press. 1990. 6+126 p.
* Universala Esperanto-Asocio en la periodo 1970-1980, Tekstoj de la konkurso Premio Miyoshi 2001. Perspektivo. Sonorilo, Belgio. 2002. 80 p. 2 ekz. .
* Universala legolibro, modelaj tradukaĵoj el la tutmonda literaturo kaj originalaĵoj Esperantaj. Wilhelm Fricke. Berlin : Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel G.m.b.H.. 1922. 176 p.
* Unua kaj sola en Esperantujo Mnemonika Instituto de profesoro D. Fajnŝtejn, laŭ memorfortiga metodo trifoje premiita de la pariza akademio. Prof. D. Fajnŝtejn. Vilno, Pollando: neind., 1932? (aŭ 1931), dua eldono (neind.). sd.. 16 p.
* Urd Hadda Murdita!. Deck Dorval. FEL. 1990. 196 p.

Ŭ

V

* Vagabondo kaj sinjorino, romano. Walther Kloepffer. Köln, germanujo : Eldonejo Heroldo de Esperanto. 1931. 204 p.
* Vagabondo kantas, La. Julio Baghy. Dua eldono. Simplaj versoj. 111 p.
* Valeurs socio-politique pédagogique et culturelle de l' espéranto. E. Symoens. 43 p. 2 ekz. .
* Valonaj poetoj Antologieto – Poetes Wallons petite anthologie. Groupe Esperanto Gembloux. sj. 66 p. 2 ekz. .
* Varsovio. Henryk Lisowski, fotoj, sistemigo kaj grafika prilaboro. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio. 1959. 11 + 225 p.
* Varsovio rekonstruita. Adolf Ciborowski Stanislaw Jankowski. Varsovio : Polonia. 1962. 138 p.
* Vastas la mondo, multas laboro. Kim Woo-Choong. Eld. Shin Cheon Ti. 1989. 219 p. 2 ekz. .
* Ventolume. Debora Vaarandi. Tallinn. 1986. Versaĵoj, El la estona. 142 p.
* Verda stelo, La. Informilo de la Groningena Esperanto-klubo. 2003. Septembro. 16 p.
* Verdaj Fajreroj, Kolekto da versaĵoj. Romano Frenkel. -: -. 1908. 42 + 1 p.
* Verkoj de FeZ - Plena verkaro de d-ro Felikso Zamenhof. Red. Edvardo Wiesenfeld. Literatura mondo, Budapeŝto. 1935. Malbona stato. 271 p.
* Verslag van het Colloquium - Verleden, heden en toekomst van de Esperanto-beweging in Vlaanderen. E. Symoens (red.). Europa-Klub. 1978. 40 p. 3 ekz. .
* Versoj. Rudaki, trad. B. Tornado. Duŝanbe : Ĉefa Scienca Redakcio de Taĝikia Soveta Enciklopedio . 1991. 79 p.
* Versoj elektitaj. Sergej Jesenin. Moskvo : komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj. 1965. 64 p.
* Vertaalde oefeningen van het Esperanto-leerboek. G. H. Benink. Hilarus boekhandel Almelo. 82 p.
* Vertaalde oefeningen van het methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht (5a eldono). 1931. 28 p.
* Veterano?, Respondoj al la demandaro por la "Festo de Veteranoj" aranĝita de la Jubilea Kongreso de Esperanto. Ismael Gomes Braga. Rio-de-Janeiro : Gazeto de Ameriko. 1937. 119 + 4 p.
* Vijf kunsttalen, vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial. W.J.A. Manders, Dr. Purmerend : J. Muusses. 1947. 6 + 386 p.
* Vikipedio - Praktika manlibro. Yves Nevelsteen. 1a eldono. 32 p. 3 ekz. .
* Vikipedio – Praktika manlibro. Yves Nevelsteen. 2a eldono. 39 p.
* Vila mano, La, idoj de Cereso, originala romano. H.J. Bulthuis L.K.. 's Gravenhage : N.V. Joh. Ykema's Uitg.-Mij.. 1928. 299 + 15 p.
* Vipo kaj la turbo, La.. Andrej Capuder, el la slovena trad. Vinko Ošlak. 1995. 117 p.
* Virino ĉe la landlimo. Marjorie Boulton. 1959. 196 p. 2 ekz. .
* Vitralo. John I. Francis. La Laguna : Stafeto, J. Régulo, Beletraj Kajeroj 4. 1960. 135 p.
* Vivo de Lanti. E. Borsboom. SAT. 1976. 255 p.
* Vivo de Nia Sinjoro Jesuo, La. Charles Dickens. London : The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1934. 119 p. 2 ekz. .
* Vivo de Zamenhof. Edmond Privat. Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako. 1923. 109 + 2 p. 3 ekz. .
* Vivo de Zamenhof. Edmond Privat. The Esperanto Publishing Co. 1937. 133 p.
* Vivo kaj arto de Goya. Agostinho da Silva. Portugalo Eldona Rondo. 1900?. 23 p.
* Vivo kaj konceptoj de Rudolf Steiner. Jo Haazen. Antwerpen : Koninklijke Esperanto-groep. 1977. 17 + 1 p. 2 ekz. .
* Vivo vokas. Stellan Engholm. Stockholm. 1946. 179 p. 2 ekz. .
* Vocabulário de bolso Português-esperanto. 200 p.
* Vojaĝimpresoj pri Japanio. Vasja Cvetkova. Budapest : Hungara Esperanto Asocio. 1986. 68 + 12 p.
* Vojaĝo al Faremido - Kapilario. Frigyes Karinthy, trad. Lajos Tárkony. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest. 1980. 182 p.
* Vojaĝo en Hirosima - Gvidlibro pri la urbo de monumentoj. 60 p.
* Vojaĝo interne de mia ĉambro. Xavier de Maistre. Francujo, Paris : Hachette et Cie, Kolekto Esperanta aprobita de Do. Zamenhof, tria eldono. 1907. 58 p.
* Vojaĝoj kaj aliaj poemoj. Edwin de Kock. FEL, Antverpeno. 1992. 147 p.
* Vojo al Nirvano aŭ la Dhammapado, La. T. T. Anuruddha. 94 p.
* Vojo de la vero kaj la saĝo, La, aŭ La Vero, malkaŝita en la Biblio, kiel io distingebla de la Kristana Teologio. A.H. Broughton. Anglujo : la aŭtoro. sd.. 31 p. 2 ekz. .
* Vojo, La. Ĝanfranko. Tekstoj de la sonkasedo. 74 p.
* Vojo al Harmonio, La. Karhan Jaroslav. 2016. 62 p.
* Vojoj estas nekonataj, La. Ludoviko Kassák (el la hungara lingvo tradukis Ladislao Spierer. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 177 p. 0 ekz. .
* Voorzetsels in het Nederlands en in Esperanto, De. G. J. Degenkamp.. F.L.E., Amsterdamo. Sen dato . 112 p. 2 ekz. .
* Volter, Tri verkoj de Volter (KANDID aŭ la OPTIMISMO, ZADIG aŭ la DESTINO, SENARTIKULO). Voltaire. Sennacieca Asocio Tutmonda. 1956. 312 p. 0 ekz. .
* Vortoj de prezidanto Maŭ Zedong (La ruĝa libreto). 1967. 340 p.
* Vortoj de prezidanto Maŭ Zedong. Maŭ Zedong. Pekino : Fremdlingva Eldonejo. 1972. 344 p.
* Vortoj de Profesoro Th. Cart. S. Grenkamp kaj R. de Lajarte. Jaslo, Polujo : Esperantista voĉo. 1927. 140 p.

W

* De Waarheid over Esperanto en Ido, La Vérité sur l'Esperanto en l'Ido. A.J.Witteryck. Belgio: -. 1913. 14 + 14 p.
* Waarom Esperanto? H. W. Alings. FLE. 23 p.
* Waarom Esperanto?. E. Cortvriendt. Vlaamsch Esperanto-Instituut. 23 p. 3 ekz. .
* Wanted: A World Language. Mario Pei. Public Affairs Committee, New York. 1973. 21 p.
* Wat de A-Candidaat van de geschiedenis van Esperanto moet weten. W. F. Kruit. 16 p. 2 ekz. .
* Wat ieder van Esperanto weten moet. G.P. de Bruin. Amsterdam : Federatie van Arbeiders Esperantisten. sd. 24 p. 2 ekz. .
* Week van de Internationale vriendschap : Semajno de la Internacia Amikeco. Amikeco trans limoj. 24 p.
* Wereld-hulptaal Esperanto, De. H.J. Bulthuis. Van der Haar kaj Van Ketel. 1912. 76 p.
* Wereldtaal, Een, De geschiedenis van het Esperanto. Marc van Oostendorp. Athenaeum- Polak & Van Gennep. 2004. 166 p. 3 ekz. .
* William Penn 1644/1718, Proponinto de Eŭropa Parlamento. Edmund Privat. Ventnor, I.W. Anglujo : Kvakera Esperantista Societo. 1958. 16 p.
* Wir lernen Esperanto. Wilhelm und Hans Wingen. Saarlander Esperanto-Bund e.V., Saarbrücken. 1990. 76 + 36 p.
* Woordenboek Nederlandsch-Esperanto. Dreves Uitterdijk. 1909. 255 p. 2 ekz. .
* Woordenlijst bij Esperanto programita. . FEL. 1981. 12 p.

X

* Xa Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista. Antwerpen : Flandra Ligo Esperantista. 1939. 98 p.

Z

* Zakzoordenboekje Esperanto Nederlands Esperanto. A. de Wit. FEN. 1981. 94 p.
* Zakwoordenboekje F.L.E.. Flandra Esperanto Instituto. 1920 (?). 80 p.
* Zamenhof Movado Doktrino. Ryszard Krasko/Jerzy Leyk/Walter Zelazny. Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, Varsovio. 1983. 124 p.
* Zamenhof, Creator of Esperanto. Marjorie Boulton. Butler and Tanner Limited Frome and London. 1960. 217 + 3 p.